Hemen zaude

2014-11-12ko Lan osasuneko bilera / Reunión salud laboral de 12-11-2014

Subscribe to Sindikatu

2014-11-12 - LAN OSASUNEKO  BILERA

Negoziazio kolektiboko batzarren moduan, Justizia Administrazioko Segurtasun eta Osasun bilerek ere ondokorako balio dute gehien bat: gu sumintzeko eta enegarrenez egiaztatzeko administrazioak ez duela lotsarik nahi beste lege urratzeko.

Alde positibo bakarra prebentzio teknikari berria ezagutzea izan zen; uztailean alde egin zuenaren ordezkoa dugu hau. Nolanahi ere, Prebentzio Zerbitzuko arduradun lanpostuak bete gabe dirau. Hutsune hori beteta ere, prebentzio jardunak eskatzen dituen ahaleginak eta baliabideak hain handiak izanik, jakin badakigu LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNAk Justizia Administrazioan segituko duela izaten bigarren mailako gaia eta, onenean ere, adabakiak besterik ez dituztela jarriko.

Atxikitako artxiboan informazio guztia


COMITÉ DE SALUD LABORAL - 12-11-2014

Al igual que en las reuniones de negociación colectiva, las reuniónes del Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia, sirven sobre todo para indignarnos y comprobar una vez más que la administración no tiene ningún empacho en saltarse las leyes que hagan falta.

Lo único positivo fue conocer al nuevo técnico de prevención, sustituto del anterior que se despidió en julio. Aun así, sigue sin cubrirse el cargo de responsable del Servicio de Prevención. Incluso con esa incorporación, la magnitud de esfuerzos materiales y personales que exige la labor preventiva es tal, que ya sabemos que SEGURIDAD Y SALUD LABORAL en la Administración de Justicia va a seguir siendo la hermanita pobre y, en el mejor de los casos, se va a parchear.

Toda la información en el archivo adjunto