Hemen zaude

EUSKARA IKASTAROAK: 2015-2016eko deialdi osagarria / Convocatoria complementaria

Subscribe to Sindikatu

EIZUn argitaratu dute 2015-2016eko ikasturteari dagokion deialdi osagarria.

Bertan esaten denaren arabera:

·       Eskatzeko epea: abenduaren 1a arte;

·       Deialdi osagarri hau karrerako funtzionarioentzat baino ez da”.

Pasa den astean jaso genuen zirriborroa esaten atzora arte genuela aportazioak egiteko aukera. Azken urteotan aurkeztutako alegazio guztiak berresteaz gain, LABek ikastaro eredu berria eskatu genuen.

Orain arte bezala jarraitzeak bi gauza esan nahi ditu, besteak beste:

·       bitarteko langileak titularrekiko diskriminatzea euskara ikasbidean;

·       eskatzen dituzten baldintzetan gero eta pertsona gutxiago sartzea;

Eta ez hori bakarrik: titularrei zein bitartekoei oztopo gero eta handiagoak jartzen dizkiete (ikastaldia mugatu, euskaltegira joateko denbora gutxitu...) dirua aurrezteagatik. Hori al da euskararen alde jokatzea?

Horiek horrela, Justizia Administrazioak eta bertan lan egiten dutenen beharrizanerata egokitzen den ikasteredua behar dugu, epaitegietara doazen herritar euskaldunen hizkuntza-eskubideak bermatuko badira.

Deialdia jaso nahi duenak dei dezala honako telefonora: 944016525

Han publicado la convocatoria complementaria del curso 2015-2016 en EIZU.

Tal y como en ella se recoge:

·       Plazo de solicitudes: 1 de diciembre;

·       Esta convocatoria complementaria es exclusivamente para el personal funcionario de carrera”.

La semana pasada recibimos el borrador diciendo que teníamos hasta ayer para aportaciones. Además de ratificarnos en todas las alegaciones realizadas los últimos años, LAB pidió un nuevo modelo de cursos.

Seguir como hasta ahora significa dos cosas, entre otras:

·       Discriminar al personal interino con respecto del titular en el aprendizaje del euskera;

·       Que cada vez entran menos personas en las condiciones que se exigen;

Y no solo eso: tanto al personal titular como al interino se les ponen cada vez más dificultades (acotar tiempo de aprendizaje, reducir tiempo para ir al euskaltegi...) por ahorrar dinero. ¿Es acaso así como trabajan en favor del euskera?

Siendo así, necesitamos un modelo de aprendizaje que se ajuste a las necesidades de la Administración de Justicia y de quienes trabajan en ella, si vamos a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía euskaldun que acude a los juzgados.

Quien desee recibir la convocatoria que llame a este teléfono: 94 40162525