Hemen zaude

Derrigortutako lekualdatzeak. CCOOri erantzunez / Traslados forzosos. En respuesta a CCOO