Hemen zaude

Euskara ikastaroak: behin-behineko ebazpena / Cursos de euskera: resolución provisional

Subscribe to Sindikatu

2016-2017ko ikasturtea

Interesdunek 20 egun naturaleko epea izango dute, ebazpen honen argitaratze dataren hurrengo egunetik zenbatzen hasita abuztuaren 18ra bitartean (biak barne), zerrendako datuei buruz behar bezala dokumentaturiko erreklamazioren bat egin nahi badute Justizia Administrazioko Zuzendaritzan.

Curso 2016-2017

Los/Las interesados/as tendrán un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente resolución hasta el 18 de agosto (ambos inclusive), para formular reclamación debidamente documentada sobre cualquiera de los datos contenidos en dicha relación en la Dirección de la Administración de Justicia.