Hemen zaude

EUSKARA: on line ikastaroak

Subscribe to Sindikatu

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK, KARRERA JUDIZIALEKO KIDEAK, IDAZKARI JUDIZIAL ETA FISKALAK, ETA BAKE EPAILEAK EUSKARA ON-LINE IKASTEKO DEIALDIA

Euskara on-line ikasteko, hamabi ikastaro eskaintzen dituen deialdia argitaratu da. Horren bidez, euskarazko komunikazio eta gramatikako hainbat kontzeptu eta testugintza landuko dira.

Izena emateko epea: 2016ko irailaren 27tik urriaren 10era arte. Eskabide orria.

CONVOCATORIA PARA APRENDER EUSKERA ON-LINE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL, SECRETARIOS JUDICIALES Y FISCALES, Y JUECES DE PAZ

Se ha publicado la convocatoria para aprender euskara on-line, por medio de una oferta de 12 cursos. Se trabajarán conceptos sobre gramática y comunicación en euskera, y sobre elaboración de textos.

Plazo de inscripción: del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016. Solicitud.