Hemen zaude

EUSKARA: deialdi osagarria / convocatoria complementaria

Subscribe to Sindikatu

EUSKARA IKASTAROAK – NOBEDADEAK

Deialdi osagarria dugu hau eta ondoko kasuetarako balio du:

·       2 orduko ikastaroa egiten hastea, 2.1. puntuan zehazten diren kasuetan.

·       2 orduko ikastarotik 5 ordukora aldatzea.

·       5 orduko ikastarotik 2 ordukora aldatzea.

·       5 orduko ikastaroa egiten hastea, 2.1. puntuan zehazten diren kasuetan.

·       5 orduko ikastarotik barnetegira aldatzea.

·       Barnetegiko ikastarotik 5 ordukora aldatzea.

·       Autoikaskuntza ikastarora aldatzea.

Aurreko deialdiek ez bezala, oraingoak diofuntzionarioei zuzenduta dago, baldin eta izendapenaren iraupena euskara ikastaroaren iraupen berekoa ala luzeagoa bada”. Horrek esan nahi du bitarteko langileak ere hartzen dituela. Ba zen garaia! Urteak eta urteak eman ditu LABek ezetz esaten bazterketa horri eta tratu berdina langile guztientzat eskatzen.

Hori lehendabiziko nobedadea da eta bestea da 5 orduko ikastaroa egin ahal izateko “azken 6 hilabeteetan B1 maila gutxienez gainditu izana” eskatzen dutela. Lehen HABEren 4. urratsa eskatzen zuten eta, antza denez, B1 maila antzinako 5-6 urratsekin parekatzen da. Hortaz, 5 orduko ikastaroa egiteko baldintza gogortu dute eta LABek betidanik eskatu duenaren kontra doaz: ahalik eta gehien zabaldu behar dira ikasteko aukerak eta horrekin zaildu baino ez dute egiten.

ESKABIDEA AURKEZTEKO EPEA: Azaroaren 30a.

 

CURSOS DE EUSKERA – NOVEDADES

Esta es la convocatoria complementaria y sirve para los siguientes supuestos:

·       Comenzar el curso de 2 horas, en los casos determinados en el punto 2.1.

·       Cambiar del curso de 2 horas al de 5 horas.

·       Cambiar del curso de 5 horas al de 2 horas.

·       Comenzar el curso de 5 horas, en los casos determinados en el punto 2.1.

·       Cambiar del curso de 5 horas al de barnetegi.

·       Cambiar del curso de barnetegi al de 5 horas.

·       Cambiar al curso de autoaprendizaje.

A diferencia de otras convocatorias, la actual dice “está destinada al personal funcionario, siempre y cuando la duración del nombramiento sea por un periodo igual o superior a la duración del curso de euskera. Eso significa que abarca también al personal interino. ¡Pues ya era hora! LAB lleva años diciendo que no a esa discriminación y pidiendo igual trato para todos los trabajadores y las trabajadoras.

Esa es la primera novedad y la otra es que para poder hacer cursos de 5 horas piden “Haber aprobado al menos el nivel B1 en los últimos 6 meses”. Antes era el 4º nivel de HABE y, al parecer, el nivel B1 se corresponde con los cursos 5-6 de antes. Por consiguiente, han endurecido las condiciones para realizar los cursos de 5 horas y van en contra de lo que desde siempre pide LAB: abrir las opciones de estudio lo más posible y no dificultarlas como con esta medida.

PLAZO DE SOLICITUDES: 30 de noviembre.