Hemen zaude

2012ko APARTEKOA: ETENA AMAITUTZAT EMATEA / EXTRA 2012: ALZAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Subscribe to Sindikatu

2 agiri atxiki ditugu: informazio orria, eskabide eredua. Auzitegi Gorenaren epaia eskatu beharko diguzue.

Adjuntamos 2 archivos: hoja informativa, modelo de solicitud. La sentencia del Tribunal Supremo nos la tendréis que pedir.