Hemen zaude

Lizentzia eta baimen batzuk kudeatzeko era berria: GEPEIZU / GEPEIZU: nueva manera de gestionar algunos permisos y licencias

Subscribe to Sindikatu

Honako kontu hau argitaratu dute EIZUn:

  1. GEPIEZU Gasteizen

Justizia Administrazioko Zuzendaritzak GEPEIZU espediente-kudeatzailea garatu du Eizu proiektu korporatiboaren bidez.

Lehen fase batean, Gasteizko epaitegi-barrutiko justizia-administrazioko langileek erabili ahal izango dute GEPEIZU.

Horregatik, martxoaren 27tik aurrera, “Nire Kudeaketak” atala abiaraziko dugu Justiziako Langileen Atarian, lizentzia eta baimen batzuk izapidetzeko.

Lizentzia eta baimen hauek hain zuzen ere:

v  Zaintza-arduretarako:

ü  Ezkontidearen, mutil- edo neska-lagunaren edo seme-alaben gaixotasuna.

ü  Bigarren mailara arteko senideen gaixotasuna.

ü  Bigarren mailara arteko senideen heriotza.

ü  Ezkontidearen, mutil- edo neska-lagunaren edo seme-alaben heriotza.

v  Osasun-kontuetarako:

ü  4 ordu baino gehiagoko mediku-kontsultetara joateko.

ü  4 ordu baino gutxiagoko mediku-kontsultetara joateko.

Zalantzarik baldin baduzue, eskuliburuan begiratu.

Ziur gaude Justizia Administrazioko langileei horrelako baliabideak eskainiz zerbitzua modernizatzen ari garela eta, garrantzitsuagoa baita, ahalik eta erabilerarik onena ematen ari garela. Besterik gabe, agur bero bat.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko martxoaren 22a.

 

Han publicado esta información en EIZU:

  1. GEPEIZU en Vitoria-Gasteiz

La Dirección de la Administración de Justicia, a través del proyecto corporativo Eizu, ha desarrollado el Gestor de Expedientes GEPEIZU.

En una primera fase, GEPEIZU se pone a disposición del personal al servicio de la Administración de Justicia del partido judicial de Vitoria-Gasteiz.

Por ello, a partir del próximo 27 de marzo, se habilitará el apartado “Mis gestiones” del Portal del Personal de Justicia, mediante el cual se podrán tramitar determinadas licencias y permisos.

Se podrán tramitar las siguientes licencias y permisos:

v  Cuidado de las personas:

ü  Por enfermedad de cónyuge, compañera o compañero, hijo o hija

ü  Por enfermedad de pariente hasta 2º grado

ü  Por fallecimiento de pariente hasta 2º grado

ü  Por fallecimiento del cónyuge, compañera o compañero, hijo o hija

v  Salud de las personas:

ü  Por asistir a consultas  médicas de duración superior a 4 horas

ü  Por asistir a consultas médicas de duración inferior a 4 horas

Pueden consultar cualquier duda en el manual de uso

En la certeza de que estos medios que se ponen a disposición del personal de la Administración de Justicia contribuyen a modernizar, y lo que es más importante, a optimizar el servicio, aprovechamos para saludarle atentamente.

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2017