Hemen zaude

Erregistro zibila berriro Legebiltzarrean / El registro civil de nuevo en el Parlamento

Subscribe to Sindikatu

Erregistro zibilaren ereduari buruzko eztabaida prozesu bat irekitzeko eskatu dugu

LAB Zerbitzu Publikoak
2017ko maiatzaren 8

Erregistro Zibilaren zerbitzuko langileek Gasteizko Legebiltzarreko Lan eta Justizia Batzordean hartu dute parte, batzordeak berak eskatuta, erregistro zibilaren egoeraren eta geroaren inguruko iritzia eta kezka azaltzeko. LABek herritarrekiko hurbila den zerbitzu publiko bat defendatzen du, egungo egiturarekin, egun dituen bulego guztietako funtzioak bere horretan mantenduz.

Erregistro zibilean jaiotzetik hil arteko gure datu personal guztiak daude gordeta, bizitzan zehar suerta dakizkigukeen askotariko gertakariak. Gure nagusiek ere erregistro zibilera joan behar dute bizi eta egoera agiria lortzeko, pentsioa edo enpresa osagarria jasotzen jarrai ahal izateko. Aipatu ditugun guztiak oso datu delikatuak dira, eta, interes pribatuen menpe utziz gero, sekulako altxor bilaka daitezke negozioa egiteko.

Honengatik guztiagatik, Gasteizko Legebiltzarreko batzordean parte hartu duten langileek uste dute eztabaida eta gogoeta prozesu bat ireki behar dela erregistro zibilaren ereduari buruz, behar eta nahi dugun eredua zehazteko. Ildo honetan, LABek herritarrekiko hurbila den zerbitzu publiko bat defendatzen du, egungo egiturarekin, egun dituen bulego guztietako funtzioak bere horretan mantenduz. Bestalde, iritzi dugu erregistro zibilean jasota egon behar dutela pertsona bakoitzaren bizitzan eragina izan duten gertakari nagusienak lege pertsonalari dagokionez. Hori guztia Justizia Administrazioko langileek artatuta, datuen zaintza eta babesa bermatu ahal izateko, eta Autonomia Erkidegoak izendatutako arduradunaren zuzendaritzapean.


Hemos solicitado que se abra un proceso de debate sobre el modelo de registro civil que necesitamos

LAB Zerbitzu Publikoak
8 de mayo de 2017

Trabajadores y trabajadoras del servicio del Registro Civil han comparecido hoy en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento de Gasteiz, a petición de la comisión para exponer su opinión y preocupación con respecto a la situación actual y futura de los registros civiles. LAB defiende un servicio público cercano a la ciudadanía con la estructura organizativa actual, que mantenga las funciones en todas y cada una de las oficinas actuales.

En el registro civil constan todos nuestros datos personales, desde que nacemos hasta que morimos, con todas las variables que se puedan ir produciendo a lo largo de nuestras vidas. También es el lugar al que tienen que acudir las personas mayores cuando necesitan la fe de vida y estado para poder seguir cobrando su pensión o complemento de empresa. Son datos muy sensibles que en manos con intereses privados podrían llegar a ser un auténtico tesoro con el que hacer negocio.

Por ello las y los trabajadores que han comparecido hoy en la comisión del parlamento consideran que debe abrirse un proceso de debate y reflexión sobre el modelo de registro civil que necesitamos y queremos. En este sentido, LAB defiende un servicio público cercano a la ciudadanía con la estructura organizativa actual, que mantenga las funciones en todas y cada una de las oficinas actuales. Por otra parte, consideramos que el registro civil debe ser un lugar donde se inscriben y se instruyen los expedientes relativos a los hechos esenciales que afectan a las personas a lo largo de su vida en todo lo relativo a la ley personal. Todo ello atendido por personal de la Administración de Justicia, que garantiza la custodia y protección de datos, y bajo la dirección del Encargado nombrado por la Comunidad Autónoma.