Hemen zaude

Durangoko klimatizazioa / Climatización de Durango

Subscribe to Sindikatu

Gaurko EHAAn hauxe argitaratu dute:

IRAGARKIA, Zerbitzu zuzendariarena, Durangoko Justizia Jauregiko klimatizazio instalazioaren berritze lanak egiteko kontratazioa lizitatzeko deialdia egiten duena.

Hori dela eta, Jusitzia Saileko hainbat karguri bidali die LABek mezua erantzun dezaten zeintzuk diren hemendik aurrera hurrengo faseak klimatizazio berria burutu arte.

Kontu hau Eusko Jaurlaritza lotsagorritu beharko luketen horietako bat da. 2013.etik bazen garaia zerbait mugitzen hasteko, ezta? Denbora luze honetan guztian kontatu dizkiguten istorio eta azalpen denak oso sinesten zailak izan dira, benetan.

Gainera, oraindik luzaroko daukagu eta Durangoko beharginek muturreko tenperaturak jasaten jarraitu beharko dituzte.

Hurrengoak gertatu ahala jakinaren gainean izango zaituztegu.


En el BOPV de hoy han publicado:

ANUNCIO del Director de Servicios, por el que se convoca la licitación para el contrato de obras de reforma de la instalación de climatización del Palacio de Justicia de Durango.

Así pues, LAB ha remitido mensaje a varios cargos del Departamento de Justicia para respondan cuáles son a partir de ahora las diferentes fases hasta la conclusión de la nueva climatización.

Este es uno de esos casos que debieran avergonzar al Gobierno Vasco. Desde 2013 ya era hora de que algo empezara a moverse. En todo este tiempo los cuentos y explicaciones que nos han dado han sido realmente difíciles de creer.

Además, todavía tenemos para largo y las trabajadoras y los trabajadores de Durango van a tener que seguir soportando temperaturas extremas.

Os tendremos al tanto de lo que vaya sucediendo.