Hemen zaude

Ostiralean bilera Justizia Sailean / Reunión en el Departamento de Justicia el viernes

Subscribe to Sindikatu

Justizia Sailburuordetzak deitu gaitu datorren ostiralean, irailak 15, 11:00etan, bildu gaitezen.

 

Gai zerrendan honakoak jasotzen dira:

·       Berariazko lekualdatzea;

·       LPZetan aldaketak

·       Auzitegi osagileen negoziazioa

Tamalez, sailak lehengo lepotik du burua: berariazko lehiaketarako zirriborroa bidali digute akatsez bete-betea Donostiako eta Bilboko lanpostu bereizi ugari eskaintzen baitute, bi hiriburu horietan BJB oraindik ezarri gabe egon arren. Behin baino gehiagotan azaldu dugunez, arauak dio behin besterik ezin dela itxi berariazko lehiaketa udalerriko langileek haiek bakarrik parte har dezaten. Arrazoia argia da, hona: Fiskaltzari, Gobernu Idazkaritzari eta AMEEri dagozkien Bilbon eta Donostian kokatutako lanpostu bereiziak une honetan eskainiko balituzte, BJB ezartzerakoan deitu beharreko berariazko lehiaketan meritu nahikoa lukeen edonori emango liokete plaza, udalerriaz kanpotik etorrita ere. Hain zuzen ere horixe da arauak sahiestu nahi duena, BJBren eraginez inor bere herrian lanposturik gabe geratzea.

Hainbat bileratan argitu da kontu hori, hala ere batzuk oraindik ez direla jabetu ematen du.

Auzitegi medikuen aferaren inguruan ez dakigu zer kontatu nahi izango diguten ez dutelako inolako agiririk bidali. Gain honetan den-dena esanda eta negoziatuta dago, betetzea besterik ez dute falta.

LPZei dagokienez, hauxe da nobedadea: Araia (Araba) udalerriko Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkartea sortuko dute.

 

Dena den, Justizia Sailari antzematen zaion negoziatzeko eta aurrera joateko gogo gutxi ikusita, auskalo.

 


La Viceconsejería de Justicia nos ha convocado a una reunión para el viernes, 15 de setiembre, a las 11:00.

En el orden del día constan:

  • Concurso específico;

  • Modificaciones de RPT

  • Negociación de médicos forenses

Por desgracia, siguen en su tónica ya que nos han remitido un borrador de plazas a ofertar en el concurso específico lleno de errores porque han incluido plazas singularizadas de Donostia y Bilbao, donde no está implantada la NOJ. Como ya hemos explicado en más de una ocasión, la normativa permite cerrar el concurso específico, por una sola vez, con el fin de que participe únicamente el personal de la localidad. La razón es sencilla: si en estos momentos ofertaran plazas singularizadas de Fiscalía, de Secretaría de Gobierno o del IVML radicadas en Bilbao y Donostia, en el concurso específico que se convocara con motivo de la NOJ se podría otorgar plaza singularizada a cualquier persona con mérito suficiente, aunque viniera de otra localidad. Precisamente la normativa es lo que quiere preservar, que por culpa de la NOJ nadie se quede sin plaza en su población.

Esto ha quedado claro en multitud de reuniones, pero parece que todavía algunos no se han enterado.

En cuanto a forenses, no sabemos qué nos van a contar porque no han aportado documentación alguna y sobre este tema está todo dicho y negociado, solo falta que cumplan.

Por lo que respecta a las RPTs, la novedad es que van a crear una Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz en el municipio de Araia (Araba).

La multitud de temas que quedan aun pendientes no tenemos ni idea de cuándo tendrán intención de abordarlos. A la vista de las pocas ganas que se le nota al Departamento de Justicia por ir negociando y avanzando, cualquiera sabe.