Hemen zaude

Euskara ikastaroak: murrizketak aurrera / Cursos de euskera: avanzan los recortes

Subscribe to Sindikatu

Deialdia argitaratu zuten garaian LABek atera genuen informazio orrian azaldu genuenez, alde batetik bitarteko langileei zabaldu dizkiete euskara ikasteko aukerak baina, beste alde batetik, diru gutxiago gastatzeko neurri batzuk hartu dituzte: (ikusi PDFn)

Cuando se publicó la convocatoria, LAB explicaba en su hoja informativa por un lado, que le abrían al personal interino opciones para estudiar euskera pero, por el otro lado, han tomado unas nuevas medidas para gastar menos dinero: (en PDF)