Hemen zaude

EUSKARA IKASTEKO ONLINE IKASTAROAK / CURSOS ONLINE DE EUSKERA

Subscribe to Sindikatu

-Justizia Sailetik bidalitako mezua atxikitzen dugu-

Aste honetan bertan argitaratu du LABek euskara ikastaroen inguruko informazio orria. Hor esaten dugu administrazioek zeharo eraldatu behar dutela euskara ikasteko sistema.

Agerikoa da ez dutela inolako asmorik gizarte eragileekin gai honetaz eztabaidatzeko, dena kozinaturik heltzen baitzaigu. Hona diogunaren adibideetako bat: euskara online ikastaroaetako deialdia argitaratzen duten unean jakinarazten digute antolatu dituztela. Iritzia emateko aukerarik ere ez daukagu.

Euskaltegiko ikastaroen deialdia argitaratu baino lehen, zirriborroa bidaltzen digute alegazioak egin ditzagun. Egia da oso bakanetan hartzen dutela aintzat zerbait, baina behintzat jakin badakite zer eskatzen dugun eta zerekin ez gauden konforme.

Online ikastaroekin, aldiz, erabaki dute ez dela eztabaidarako gai bat eta nahi dutena zuzenean eskaintzen dute.

Esan gabe doa LAB ez dagoela ikastaro hauen aurka, alde baizik. Euskara ikasteko aukera guzti-guztiak irekitzearen alde baikaude, horretarako beharrezkoak diren inbertsioak egin ditzatela. Horixe da urtean-urtean eskatzen duguna gure alegazioetan: ikasi nahi duen orori ematea baimena.

-Adjuntamos mensaje enviado por el departamento-

Esta misma semana ha publicado LAB la hoja informativa sobre los cursos de euskera. En ella decimos que las administraciones deben cambiar de arriba a abajo el sistema de aprendizaje del euskera.

Es evidente que no tienen ninguna intención de tratar con los agentes sociales sobre este tema ya que nos llega todo cocinado. Y un buen ejemplo de ello es que nos comunican que han organizado cursos on line de euskera en el momento de la publicación de la convocatoria. No tenemos la opción ni de opinar.

Antes de publicar la convocatoria para los cursos en el euskaltegi, nos mandan el borrador para que emitamos alegaciones. Es cierto que muy de vez en cuando tienen algo en cuenta, pero por lo menos saben que pedimos y con qué no estamos conformes.

En cambio, con los cursos online han decicido que no es un tema para debatir y ofrecen directamente lo que quieren.

Ni que decir tiene que LAB no está en contra de estos cursos, sí en cambio a favor. Porque abogamos por ampliar al máximo las posibilidades de estudio y que hagan las inversiones precisas para ello. Eso mismo es lo que pedimos todos los años en nuestras alegaciones: que se le dé el permiso a toda aquella persona que desee estudiar.