Hemen zaude

2017ko LEKUALDATZE-LEHIAKETA / CONCURSO DE TRASLADOS 2017

Subscribe to Sindikatu

Otsailaren 8an argitaratuko dute bai BOEn, bai EHAAn lekualdatze lehiaketaren behin betiko ebazpena.

Justizia Sailak kidego guztientzat zehaztu du otsailaren 12a lanpostua uzteko eguna. Hala ere, gure aburuz, hainbat gauza ez dira zuzenak eta kontsulta egin diogu Justizia Administrazioaren Zuzendaritzari; ea zertan geratzen diren ustezko okerrak.

Argibideak biltzen dituen agiria atxikitzen dugu eta baita Justicia Ministerioaren web gunera doan esteka ere.


MINISTERIOA

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/tramitacion-auxilio-20171


El 8 de febrero se va a publicar la resolución definitiva del concurso de traslados tanto en el BOE como en el BOPV.

El Departamento de Justicia ha concretado el 12 de febrero para el cese de todos los cuerpos. Sin embargo, en nuestra opinión, algunas cuestiones no son correctas y hemos hecho una consulta a la Dirección de la Administración de Justicia; a ver en qué quedan esos supuestos errores.

Adjuntamos el documento con las instrucciones y también el enlace a la web del Ministerio de Justicia.