Hemen zaude

Euskara online

Subscribe to Sindikatu

EUSKARA ONLINE. 2017/2018ko otsaileko deialdia

 

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK, KARRERA JUDIZIALEKO KIDEAK, IDAZKARI JUDIZIAL ETA FISKALAK, ETA BAKE EPAILEAK EUSKARA ON-LINE IKASTEKO DEIALDIA ARGITARATU DA

Euskara on-line ikasteko, 16 ikastaro eskaintzen dituen deialdia argitaratu da. Horren bidez, euskarazko komunikazio eta gramatikako hainbat kontzeptu eta testugintza landuko dira.

Izena emateko epea: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren  08ra arte.

EUSKERA ONLINE. 2017/2018 - Convocatoria de febrero.

 

SE HA PUBLICADO LA CONVOCATORIA PARA APRENDER EUSKERA ON-LINE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL, SECRETARIOS JUDICIALES Y FISCALES, Y JUECES DE PAZ

Se ha publicado la convocatoria para aprender euskara on-line, por medio de una oferta de 16 cursos. Se trabajarán conceptos sobre gramática y comunicación en euskera, y sobre elaboración de textos.

Plazo de inscripción: del 29 de enero al 08 de febrero de 2018.