Hemen zaude

Berariazko lehiaketa: Bizkaiko klinikako burua / Concurso específico: jefatura clínica Bizkaia

Subscribe to Sindikatu

AGINDUA, 2018ko urtarrilaren 11koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, zeinaren bidez Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendariordetzan Auzitegi Klinikako zerbitzuburu lanpostu bat berariazko merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdia egiten baita.

BOEn ere argitaratu dute.

ORDEN de 11 de enero de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convoca la provisión, mediante concurso específico de méritos, de un puesto de Jefa o Jefe del Servicio Clínica Médico Forense en la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de Medicina Legal.

También lo han publicado en BOE.