Hemen zaude

LAN POLTSAK EGUNERATZEA / ACTUALIZACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO

Subscribe to Sindikatu

BEHIN BEHINEKO ZERRENDAK

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804514e.pdf

1.– Onartzea jarraian zehazten diren Justizia Administrazioko kidegoetako lanpostuak betetzeko lan-poltsak osatuko dituztenen behin behineko zerrenda: Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoa, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoa eta Laguntza Judizialeko Kidegoa. Agin­tzea zerrenda hori ikusgai jartzeko www.justizia.eus web-orrian eta justiziako langileen atarian.

2. - Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, interesdunek hamar eguneko epea izango dute behin-behineko zerrendan dauden datuei buruzko erreklamazioak aurkezteko Justizia Administrazioko Zuzendaritzan, behar bezala dokumentatuta, betiere.

LISTADOS PROVISIONALES

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804514a.pdf

1.– Aprobar la relación provisional de integrantes de las bolsas de trabajo para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, ordenando su publicación en la página web www.justizia.eus y en el portal del personal de justicia.

2.– A partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, las personas interesadas tendrán un plazo de diez días hábiles para formular reclamación ante la Dirección de la Administración de Justicia, debidamente documentada, sobre cualquiera de los datos contenidos en la relación provisional.