Hemen zaude

EUSKARA ONLINE 2018-2019

Subscribe to Sindikatu

LETRADUAK ETA FISKALAK, ETA BAKE EPAILEAK EUSKARA ON-LINE IKASTEKO DEIALDIA ARGITARATU DA

Euskara on-line ikasteko, 17 ikastaro eskaintzen dituen deialdia argitaratu da. Horien bidez, euskarazko komunikazio eta gramatikako hainbat kontzeptu eta testugintza landuko dira. Era berean, zerotik ikasten hasi nahi dutenendako eskaintza berria egin da.

Izena emateko epea: 2018ko irailaren 27tik urriaren 8ra arte.


SE HA PUBLICADO LA CONVOCATORIA PARA APRENDER EUSKERA ON-LINE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL, LETRADOS Y LETRADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y FISCALES, Y JUECES DE PAZ

Se ha publicado la convocatoria para aprender euskara on-line, por medio de una oferta de 17 cursos. Se trabajarán conceptos sobre gramática y comunicación en euskera, y sobre elaboración de textos. Asimismo, se oferta un curso para aquellos que deseen comenzar a aprender euskera desde cero.

Plazo de inscripción: del 27 de septiembre al 8 de octubre de 2018.