Hemen zaude

Zerbitzu eginkizuna: Tolosako kudeatzaile arduraduna / Comisión de servicios: gestión responsable de Tolosa

Subscribe to Sindikatu

ZERBITZU EGINKIZUNA:

Atxikiturik dituzue:

  • Deialdia;
  • I eranskina;
  • II eranskina: proiektua
  • eta III eranskina: eskabidea.

 

COMISIÓN DE SERVICIO:

Adjuntos tenéis:

  • Convocatoria;
  • Anexo I;
  • Anexo II: proyecto;
  • y Anexo III: solicitud.