Hemen zaude

Zerbitzu eginkizuna / Comisión de servicio

Subscribe to Sindikatu

ZERBITZU EGINKIZUNA

EIZUn argitaratu dute azken deialdia honako lanpostua eskainiz (eskatzeko epea 2018-10-21era arte):

Bilboko Instrukzioko 4 zk.ko epaitegian LAGUNTZAILE lanpostua.

COMISIÓN DE SERVICIOS

Han publicado en EIZU la última convocatoria orfreciendo la siguiente plaza (plazo solicitud hasta el 21-10-2018):

En Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao, puesto de AUXILIO.