Hemen zaude

Lan-poltsak: betebeharreko online ikastaroak / Bolsas de trabajo: cursos online obligatorios

Subscribe to Sindikatu

LAN-POLTSAK

Honako hau argitaratu du Justizia Administrazioko Zuzendaritzak.

OHARRA:

Justiziako Lan Poltsetan daudenentzako, datorren formakuntza-ikastaroa

Datozen egunetan argitaratuko dira Justiziako Lan Poltsetan daudenen behin betiko zerrendak, Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko eta Laguntza Judizialeko Kidegoen lanpostuak betetzeko.

Behin argitaratu eta gero, deialdia egingo da Antolaketa judiziala deritzon formakuntza ikastarorako, eta ikastaroa derrigor egin beharko dute lanean aritu ez direnek (2010eko irailaren 16ko Agindua, Justizia eta Administrazio Publikoko Sailburuarena, bitarteko funtzionarioak hautatu, proposatu eta izendatzeari buruzkoa, zertarako eta Mediku Forentseen Kidegoaren eta Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko eta Laguntza Judizialeko Kidegoen lanpostuak betetzeko).

Ikastaro honen deialdia Justiziako langilearen Atarian eta Justiziako webean egingo da, beraz, interesdunei gomendatzen diegu adi egon daitezen hedabideotan Lan Poltsak argitaratzen direnean.


BOLSAS DE TRABAJO

La Dirección de la Administración de Justicia ha publicado lo siguiente.

AVISO:

Próximo curso de formación para personal de las Bolsas de Trabajo de Justicia

En los próximos días tendrá lugar la publicación de las listas definitivas de los integrantes de las Bolsas de trabajo de Justicia para cubrir puestos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

Tras su publicación, se hará una convocatoria del curso de formación Organización judicial, obligatorio para las personas que no han trabajado (Orden de 16 de septiembre de 2010 de la Consejera de Justicia y Administración Pública sobre selección, propuesta y nombramiento de personal funcionario interino para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial).

La convocatoria de dicho curso se hará en el Portal del empleado de Justicia y en la web de Justicia, por lo que recomendamos a los interesados prestar atención a estos medios tras la publicación de las Bolsas de Trabajo.