Hemen zaude

2016ko LEP - Kudeatzaileen barne sustapena / OEP de 2016 – Gestión promoción interna

Subscribe to Sindikatu

2016ko LEP - Kudeatzaileen barne sustapena

Honako agiri eta esteka hauek bidaltzen ditugu atxikiturik:

“…hogei egun balioduneko epean hartu beharko dute jabetzan beren kargua, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, edo, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizialean batera argitaratu ezean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita, (…). Lanpostu-jabetzea Justizia Administrazioko zuzendariaren aurrean egingo da, edo hark Gipuzkoa, Bizkai eta Arabako EATetan izendatutako ordezko funtzionarioaren aurrean, esleitutako destinoari dagokion lurraldearen arabera.”


OEP de 2016 – Gestión promoción interna

Adjuntamos los siguientes documentos y enlace:

“…deberán tomar posesión de su cargo ante la Directora de la Administración de Justicia o funcionario en quien delegue en la EAT de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa según el territorio al que corresponda el destino adjudicado, dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco o contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado…”