Hemen zaude

LAN-POLTSAK: sailaren oharra / BOLSAS DE TRABAJO: nota del departamento

Subscribe to Sindikatu

LAN-POLTSA

BEHIN-BETIKO ZERRENDAK ARGITARATUKO DITUGU

Datorren AZAROAREN 5ean argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean, Justizia Administrazioko Zuzendariak 2018ko azaroaren 22an emandako EBAZPENA, honako lanpostu hauetarako bitarteko langileen lan-poltsan geratu direnen behin-betiko zerrenda onartzen duena:  Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko kidegokoak, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko kidegokoak, eta Laguntza Judizialeko kidegokoak.

Hemen egongo dira zerrendak, nahi duenak ikusteko:  www.justizia.eus web-orrian, eta justiziako langileen atarian.

2018.10.30


BOLSA DE TRABAJO

PUBLICACIÓN DE LISTADOS DEFINITIVOS

El próximo 5 DE NOVIEMBRE se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2018, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva de integrantes de las bolsas de trabajo del personal funcionario interino para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

Podrán consultarse los listados en la página Web www.justizia.eus y en el portal del personal de justicia

30.10.2018