Subscribe to Sindikatu

2016ko LEP: laguntzaileak / OEP de 2016: auxilio

2016ko LEP: laguntzaileak/OEP de 2016: auxilio

Acuerdo de 8 de octubre de 2018, del Tribunal Calificador Único por el que se eleva a la autoridad competente del Ministerio de Justicia, propuesta con la relación definitiva de aprobados.

9 de octubre de 2018

2016ko LEP: izapidegileak txanda askea / OEP de 2016: tramitación libre

2016ko LEP: izapidegileak txanda askea:

Ondoren agertzen diren agiriak argitaratu dituzte ministerioaren webean:

OEP de 2016: tramitación libre:

Han publicado en la web del ministerio los documentos que siguen:

Online prestakuntza / Formación online

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOKO LANGILEENTZAKO 2018ko ONLINE PRESTAKUNTZA-PROGRAMA.

(Hirugarren lauhilekoa)

Gaur argitaratu dute EIZUn aurtengo azken eskaitza.


PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2018.

(Tercer cuatrimestre)

Han subido hoy a EIZU la última convocatoria del año.

LAN-POLTSAK: ALEGAZIOAK II / BOLSAS DE TRABAJO: ALEGACIONES II

Justizia Sailak atxikita bidaltzen dugun oharra bidali digu.

Eguneratzeko dauden lan-poltsak direla-eta erreklamazioak nora eta nola bidali behar diren azaltzen dute bertan.

Fax-ez zein helbide elektronikoz jasotako erreklamazioak ez dituztela aintzat hartuko esan digute.

LAN-POLTSETAKO EGOERA ADMINISTRATIBOA / SITUACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS BOLSAS DE TRABAJO

EGOERA ADMINISTRATIBOA izena duen zutabeari buruz hainbat lankidek egin dizkiguten kontsultak direla-eta, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak honako hau jakinarazi digu: datu horiek barne kudeaketarako baino ez direla baliagarri, hortaz ez zuketela agertu beharko. Errakuntza izan omen da.

Hala ere, hitz egitea lortu dugun Lakuako langileak argitu dizkigu sigla batzuk:

SA = zerbitzu aktiboa; CR = lan-harreman amaitua; OT = bestelako egoerak.

DONOSTIAko BJB / NOJ DONOSTIA

DONOSTIAko NOJ

Titularrek egindako alegazioen ondorengo zerrenda argitaratu dute EIZUn.

NOJ DE DONOSTIA

Listado posterior a las alegaciones realizadas por el personal titular; lo han publicado en EIZU.

ZERBITZU EGINKIZUNAK / COMISIONES DE SERVICIO

ZERBITZU EGINKIZUNAK

EIZUn argitaratu duten azken deialdia atxikitzen dugu.

Eskatzeko epea: irailaren 6tik 10era.

Izapidegile plaza bana Bilbon eta Donostian.


COMISIONES DE SERVICIO

Adjuntamos la última convocatoria publicada en EIZU.

Plazo de solicitud: desde el 6 hasta el 10 de setiembre.

2017ko Ekintza Soziala / Acción Social de 2017

2017ko Ekintza Soziala

Aurreko urteetako ebazpen berdina daukagu: laguntzetarako diru kopurua 50.000€ fosilizatuta geratu da; eta parte hartzeko betekizunak ere ez dira aldatu denbora guzti honetan.

Eskatzeko epea: irailaren 04tik 28ra arte.

Atxikita igortzen ditugu deialdia zein eskabide orria.

Interesa duenak honako telefonoetara jo behar du agiriak jaso ahal izateko.

2016ko EPE: barne sustapena gainditutakoentzako lanpostu eskaintza / OEP 2016: oferta de plazas para promoción interna

Kudeatzaile zein izapidegile oposizioa, barne sustapenez, gainditu dutenei eskaintzen dizkieten lanpostuak.

Eskatzeko epea: 20 egun baliodun.

Plazas que se les ofertan a quienes han aprobado la oposición tanto de gestión como de tramitación por medio de promoción interna.

Plazo de solicitud: 20 días hábiles.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS