Subscribe to Sindikatu

2018ko lekualdatze-lehiaketa: deialdia / Concurso de traslados 2018: convocatoria

2018ko LEKUALDATZE-LEHIAKETA

Estatuko agiriarekin batera ez zutenez argitaratu, hona hemen gaurko EHAAn plazaratutako deialdia. Jakina denez, estatukoak markatzen ditu epeak, hortaz, oraingo honek ez dakar inolako aldaketarik ez bada eskabidea euskaraz egin nahi izatea.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803832e.pdf

2016ko LPE - TXANDA ASKEKO IZAPIDEGILEAK / OEP de 2016 - TRAMITACIÓN TURNO LIBRE

Gainditutakoen zerrendak eta foru-zuzenbide azterketarako deialdia.

Relaciones de personas aprobadas y convocatoria a examen de derecho foral.

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, (BOE de 30 de noviembre)

·Acuerdo del Tribunal por el que se convoca a la realización de la prueba optativa de Derecho Civil Vasco

24 de julio de 2018

2018ko lekualdatze-lehiaketa: deialdia / Concurso de traslados 2018: convocatoria

Gaurko BOEn argitaratu dute lekualdatze lehiaketarako deialdia (atxikiturik). EHAAn oraindik argitaratu ez badute ere, eskatzeko epea: bihar hasita 16 egun baliodun

Han publicado en el BOE de hoy la convocatoria para el concurso de traslados (la adjuntamos). A pesar de que no se ha publicado aun en el BOPV, el plazo de solicitud: 16 días hábiles a partir de mañana.

Aldi berean kopiatzen ditugu estatu osoko esparruei dagokien estekak / Al mismo tiempo copiamos los enlaces correspondientes a otros ámbitos del estado.

2016ko oposizioa: azken informazioak / Oposición de 2016: últimas informaciones

Hauexek dira Justizia Ministerioan ateratako azken informazioak / Estas son las últimas noticias publicadas por el Ministerio de Justicia

LAGUNTZAILEAK / AUXILIO

Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se convoca a la realización de la prueba optativa de Euskera

18 de julio de 2018

DONOSTIAko BJB: berariazko lehiaketaren ebazpena / NOJ de DONOSTIA: resolución concurso específico

DONOSTIAko BJB

Gaurko boletinetan argitaratu dute berariazko lekualdatze-lehiaketaren ebazpena; atxikita bidaltzen dugu.

NOJ DE DONOSTIA

Han publicado en los boletines de hoy la resolución del concurso de traslados específico; adjuntamos el documento.

ARRETA MEDIKOA ATZERRIAN / ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO

Opor garaian gaudenez gogorarazten dizkizuegu atzerrian arreta medikoa jasotzeko dauden baliabideak.

Agiri batean informazio orokorra jasotzen da; bestean MUGEJUren afiliatuentzako berariazkoa.


Como estamos en época de vacaciones os recordamos los recursos existen para recibir asistencia médica en el extranjero.

En un documento se recoge la información general; en el otro, la específica para la afiliación a MUGEJU.

ZERBITZU EGINKIZUNAK / COMISIONES DE SERVICIO

ZERBITZU EGINKIZUNAK

Gaur argitaratu dute EIZUn azken deialdia. Hilaren 21era arte dago eskatzeko.

COMISIONES DE SERVICIO

Han publicado hoy la última convocatoria en EIZU. Se puede pedir hasta el día 21.

2016ko LPE / OEP de 2016

 

Justizia Ministerioak pasa den ostiralean atera zituen azken agiriak jasotzen dituzten estekak bidaltzen ditugu.

Os remitimos los enlaces a los últimos documentos publicados por el Ministerio de Justicia el pasado viernes.

BAKE EPAITEGIETARAKO LAGUNTZAK / AYUDAS PARA JUZGADOS DE PAZ

BAKE EPAITEGIEI EUSKO JAURLARITZAK EMATEN DIZKIEN LAGUNTZAK

Gaurko EHAAn argitaratu dute ebazpena. Atxikita bidaltzen dugu.

AYUDAS QUE OTORGA EL GOBIERNO VASCO A LOS JUZGADOS DE PAZ

Han publicado en el BOPV de hoy la resolución. La adjuntamos.

BJB DONOSTIA / NOJ DONOSTIA

BJB Ezarpenari begirako ikastaroen iguruan Sailak emandako informazioa

información facilitada por el Departamento sobre los cursos previstos para la implantación de la NOJ

Zerbitzu-eginkizunak / Comisiones de servicio

ZERBITZU EGINKIZUNAK

Sortu berriak diren honako epaitegietako lanpostu guztiak eskaintzen dituzte: Bilboko Lan Arloko 11zk.koa eta Bilboko Lehen Auzialdiko 15zk.koa.

COMISIONES DE SERVICIO

Ofrecen todas las plazas de los recién creados juzgados nº 11 de lo Social y nº 15 de Primera Instancia, ambos de Bilbao.

Donostiako BJB: hasierako prestakuntza / Formación inicial NOJ

Honako mezu hau jaso dugu Lakuatik: / Hemos recibido este mensaje desde Lakua:


Buenas tardes:

2016ko EPE: izapidegileak, txanda asekea / OEP 2016: tramitación, turno libre

LEHENENGO ARIKETA GAINDITUTAKOAK

Jutizia Ministerioaren webean argitaratutako informazioa jakinarazten dizuegu.

PERSONAS APROBADAS EN EN EJERCICIO 1º

Os comunicamos la información publicada en la web del Ministerio de Justicia.

2016ko oposizioa: izapidegileak, txanda irekia / Oposición de 2016: tramitación, turno libre

Ondoren kopiatu dugu informazioa argitaratu dute Justizia Ministerioaren web gunean.

Han publicado en la web del Ministerio de Justicia la información que copiamos más abajo.


TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, (BOE de 30 de noviembre)

·Modificación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos

14 de junio de 2018

Zerbitzu-eginkizunak / Comisiones de servicio

ZERBITZU-EGINKIZUNAK

Honakoa igo dute EIZUra:

  • Gaur ateratako deialdia.

Honekin batera bi agiriak eta eskabide orria bidaltzen ditugu.


COMISIONES DE SERVICIO

Han subido lo siguiente a EIZU:

  • Convocatoria publicada hoy.

Adjuntamos a los dos documentos hoja de solicitud.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS