Subscribe to Sindikatu

2016ko EPE. Izapidegileak: galderak inpugnatu / OEP 2016. Tramitación: impugnar preguntas

Maiatzaren 12an izpaidegile azterketa egin zen.eta ariketako zuzentze-plantilak, behin-behinekoak, atera ditu ministerioak:

EUSKARA: 2018-2019ko DEIALDI OROKORRA / CONVOCATORIA GENERAL 2018-2019

Euskara ikastaroak: murrizketak gero eta sakonagoak

Eskabideak aurkezteko epea 2018ko maiatzaren 15etik 25era izango da, biak barne. Egun horretatik aurrera ez da eskabiderik edo aldaketarik onartuko.

Atxikita duzue LABek egindako informazio orria.

 


Cursos de euskera: profundizando en los recortes

El plazo para presentar las solicitudes será del 15 al 25 de mayo de 2018, ambos días inclusive. No se admitirán nuevas solicitudes a partir de esa fecha.

2016ko EPE - laguntzaileak: onartu/ ez onartuak eta azterketarako deialdia / OEP 2016 - auxilio: admisión/ no admisión y convoca

2016ko EPE - laguntzaileak: onartu/ ez onartuak eta azterketarako deialdia

Gaurko BOEn argitaratu dute; hona hemen esteka:

OEP 2016 - auxilio: admisión/ no admisión y convocatoria examen

Han publicado en el BOE de hoy y éste es el enlace:

MINISTERIO DE JUSTICIA

BERARIAZKO LEKUALDATZE LEHIAKETA / CONCURSO ESPECÍFICO DE TRASLADOS

EIZUn argitaratu dituzte argibide batzuk lanpostua utzi eta posesioa hartzeko.

Atxikita bidaltzen dugu agiria.

Han publicado en EIZU unas instrucciones para el cese y toma de posesión.

Enviamos adjunto el documento.

2016ko EPE: izapidetza (txanda askea) - ikasgeletako banaketa/OEP de 2016: tramitación libre - distribución aulas

Oraintxe heldu zaigu Justizia Sailetik maiatzaren 12ko ariketa dela-eta oposiziogileak nola banatu behar dituzten 3 eraikinetan.

Hemos recibido desde el Departamento de Justicia la distribución en las aulas para realizar el ejercicio del día 12 de mayo.

ZERBITZU EGINKIZUNAK / COMISIONES DE SERVICIO

ZERBITZU EGINKIZUNAK. 2018-05-04ko DEIALDIA

Deialdia bera eta lanpostuak hornitzea arautzen duen ebazpena bidaltzen ditugu.

Aiarako bake epaitegietako idazkaritzako plazak dira. Organo sortu berria da.

COMISIONES DE SERVICIO. Convocatoria de 04-05-2018.

Enviamos la convocatoria y la resolución para la cobertura de plazas.

2016ko oposizioa: kudeatzaileen txanda irekia / Oposición de 2016: gestión turno libre

Justizia Ministerioak argitaratutako azken erabakia jakinarazten dizuegu:

Os comunicamos la última resolución publicada por el Ministerio de Justicia:

2016ko EPE: izapidetza, txanda askea / OEP 2016: tramitación, turno libre

ONARTU/EZ ONARTUAK ZERRENDA BEHIN BETIKOA

Ondoren kopiatzen ditugu Justizia Ministerioaren webean agertutako azken erabakia eta agiriak.

LISTA DEFINITIVA DE ADMISIÓN/NO ADMISIÓN

Reproducimos más abajo la resolución y documentos aparecidos en la web del Ministerio de Justicia.

Oposiciones y procesos selectivos (Acceso Libre y Promoción Interna)

2016ko EPE: laguntzaileak, azterketa eguna / OEP 2016: auxilio, día de examen

Hona hemen Justizia Ministerioak atera duen azken oharra:

Ésta es la última nota que ha publicado el Ministerio de Justicia:

 

AUXILIO JUDICIAL, Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre (BOE de 30 de noviembre)

·Nota sobre la fecha de los ejercicios primero y segundo

26 de abril de 2018

2016ko oposizioa: kudeatzaileen txanda irekia / Oposición de 2016: gestión turno libre

2016KO KUDEATZAILE OPOSIZIOA, TXANDA IREKIA

Lehenengo eta bigarren azterketak gainditu dituztenen zerrendak.

Hirugarren azterketarako deialdia (maiatzak 5).

OPOSICIÓN GESTIÓN 2016, TURNO LIBRE

Listado de personas aprobadas en el primer y el segundo ejercicio.

Convocatoria para el tercer ejercicio (5 de mayo).

 

Oposizio-azterketarako zaintzaileak / Cuidadoras-es para ejercicio de oposición

Betiko moduan, oraingoan ere atera dute apuntatzeko aukera.

Oposizioa: izapidegileak, txanda askea;

Eguna: 2018-05-12;

Herria: Gasteiz.

Agiria eta eskabide orria atxikitzen ditugu.


Como en otras ocasiones, ahora también hay oportunidad de apuntarse.

Oposición: tramitación, turno libre;

Día: 12-05-2018;

On-line prestakuntza: 2018ko bigarren lauhilekoa (jarduneko langileak) / Formación on-line: segundo cuatrimestre de 2018 (person

Hona hemen datorren lauhilekorako ikastaro eskaintza (PDF formatuan egitarau osoa):

  • ZIGOR-BETEARAZPENA
  • DATUAK BABESTE KO ERREGLAMENDU OROKORRA (DBEO)
  • BETEARAZPEN ZIBILA
  • DENBORAREN IKUSPEGI BERRIAK: ERANTZUNKIDETASUNA ETAKONTZILIAZIOA

Estos son los cursos que se ofrecen para el próximo cuatrimestre (programa completo en PDF):

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS