Hemen zaude

2012ko APARTEKO LANSARIA. ERREKLAMAZIOAK. ARABA ETA GIPUZKOA / PAGA EXTRA 2012. RECLAMACIONES

Subscribe to Sindikatu

Atzo bidali genizuen informazio orria Bizkaira zuzendua zen. Gaur Araban eta Gipuzkoan egingo duguna azaltzen dugu.
Bilbon ez bezala, Gasteizen eta Donostia pertsonal arloko kontuak administrazioarekiko auzietako edozein epaitegitan suerta daitezke. Hortaz, AKren erabakiaren zain auzia eten duen Gasteizko epailea izan ezik, ez dakigu beste epaile batzuek ez ote duten Bilbokoak bezala jokatuko.
Horregatik garrantzitsua da, Araban eta Gipuzkoan ere erreklamazioa eta gorako helegitea egitea, Bizkaian bezala. Gero ikusiko dugu demandarekin jarraitu behar dugun. Hauek guztiak ebatzi aurretik espero dezagun Eusko Jaurlaritzak gai hau konponduta edukitzea, horretara konprometitu zen eta. Zenbat eta erreklamazio gehiago orduan eta presio handiagoa sailari.
Argi eta garbi geratzea nahi dugu: langileen gehiengo oso handi batentzat egoera erregularizatzea da: 2012ko abenduan aparteko lansaria kendu ziguten eta 2013ko urtarrilean nomina aurreratzea eman ziguten konpentsazioz. Orduz geroztik arrastaka daramagun kontua da eta orain lortu behar duguna da nomina aurrerapenaren ordez aparteko lansaria jasotzea.
Hala ere, badago bitarteko langileen parte bat 2013ko hasieran ez zutena ez nomina aurrerapenik ez pagarik kobratu. Horientzat bai, diru kopuru bat errekuperatzea izango da.
Erreklamazioa egiteko eredua laster helduko zaizue.
2015-02-17

La hoja informativa de ayer era dirigida a Bizkaia. Hoy os explicamos lo que vamos a hacer en Araba y Gipuzkoa.
A diferencia de Bilbao, en Gasteiz y Donostia los asuntos relativos a personal pueden corresponder a cualquiera de los juzgados de lo contencioso-administrativo. Así que, salvo en el juzgado de Gasteiz donde la juez prefirió esperar al fallo del TC, todavía no conocemos las posibilidades de que otros jueces actúen como la de Bilbao.
Por ello es importante que, al igual que en Bizkaia, en Araba y Gipuzkoa también se hagan la reclamación y el recurso de alzada. Ya veremos luego si hay que seguir con la demanda o no. Para antes de que esto se resuelva, esperemos que el GV de una solución a este tema, ya que a eso se comprometió en su día. Cuantas más reclamaciones hagamos más presión para el departamento.
Ante todo, queremos que quede claro que para la inmensa mayoría del colectivo se trata de regularizar la situación: en diciembre del 2012 nos quitaron la paga extra y en enero del 2013 nos dieron un anticipo de nómina para compensarlo. Llevamos arrastrándo este asunto desde entonces y ahora se trata de que nos den la paga en lugar del anticipo de nómina.
Sin embargo, hay una parte del personal interino que efectivamente no cobró a principios de 2013 el anticipo de nómina y se quedó sin paga extra y sin anticipo. Para ese grupo si va a ser recuperar una cantidad.
El modelo para hacer la reclamación os lo enviaremos en breve.
17-02-2015