Subscribe to Sindikatu

Karrera Judizialera, Fiskalera eta Letraduen kidekora sartzeko laguntzak/Ayudas acceso Carreras Judicial, Fiscal y Letrados

Gaurko EHAAn argitaratu da 2021eko irailaren 22ko AGINDUA, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baitira Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sartzeko 2022ko prestaketa-laguntzak.

IZAPIDETZA TXANDA IREKIA/TRAMITACIÓN TURNO LIBRE

HAUXE ESAN DIGUTE DEPARTAMENTUTIK/ DESDE EL DEPARTAMENTO NOS HAN DICHO ESTO:

Buenos días:

2021-09-30eko ZERBITZU EGINKIZUNEN ESLEIPENAK / ADJUDICACIONES COMISIÓN DE SERVICIO 30-09-2021

EIZUn argitaratuta: 2021-09-30eko deialdiko ZERBITZU EGINKIZUNEN ESLEIPENAK.


Publicado en EIZU: ADJUDICACIONES COMISIONES DE SERVICIO – Convocatoria del 30-09-2021.

2020ko EKINTZA SOZIALA / ACCIÓN SOCIAL 2020

Gaurko egunean Sailarekin izandako bileraren ondoren, 2020ko Gizarte Ekintzari buruzko datuak ditugu.

Ebazpena datorren astean argitaratuko da. Ordainketa azaroko nominan egitea aurreikusten da, errekurtsoren bat aurkezten ez bada behintzat, eta horrek ordainketa abenduko nominara atzeratuko luke.

2021eko LEKUALDATZE-LEHIAKETA/ CONCURSO DE TRASLADOS 2021

 

2021-10-13ko BOEn argitaratu da, Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko Kidego eta Eskaletako funtzionarioen arteko LEKUALDATZE-LEHIAKETA.

Publicado en el BOE del día 13-10-2021 CONCURSO DE TRASLADOS entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

LEKU-ALDATZE LEHIAKETA / CONCURSO DE TRASLADOS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA WEB DEL MINISTERIO.

CONCURSO DE TRASLADOS ORDINARIO GESTION, TRAMITACION Y AUXILIO 2021

Última modificación: 08/10/2021

  • VACANTES Y RESULTAS CONCURSO ORDINARIO GESTION, TRAMITACION Y AUXILIO 2021

8 de octubre de 2021

BERARIAZKO LEHIAKETA ESLEIPENAK BEHIN BETIKOA/CONCURSO ESPECÍFICO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Publicada en el BOE de hoy Orden de 6 de septiembre de 2021, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados por idioma y/o puesto, para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden de 18 de mayo de 2021.

KATALUINAKO KUDEAKETA-KIDEGOKO DESTINOAK ALDATZEA/MODIFICACIÓN DE DESTINOS GESTIÓN CATALUÑA

2021/10/05eko EAOn ARGITARATUTA / PUBLICADO EN EL BOE DEL 05/10/2021.

Resolución de 21 de septiembre de 2021, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de 1 de septiembre de 2021, por la que se otorga destino al personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superó las pruebas selectivas convocadas por la Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.

EUSKARA ON-LINE URRIKO DEIALDIA/CONVOCATORIA OCTUBRE EUSKARA ON-LINE

EUSKARA ONLINE 2021-2022ko IKASTAROAK (urriko deialdia).

HARTZAILEAK:

* Kudeatzaileak, izapidegileak, laguntzaile judizialak eta auzitegiko medikuak.

* Lan-kontratuko langileak.

* Epaileak, magistratuak, bake-epaileak, fiskalak eta Justizia Administrazioaren letraduak.

MATRIKULA EPEA:  2021eko urriaren 4tik 14ra (biak barne).

EHAA KUDEAKETA ESLEIPENAK/BOPV GESTIÓN ADJUDICACIÓN

Gaurko EHAAn argitaratu da 2021eko irailaren 1eko AGINDUA, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez destinoak esleitzen baitzaizkie uztailaren 10eko JUS/764/2019 Aginduaz Euskal Autonomia Erkidegoan dei egindako hautaprobak gainditu dituzten Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioei (txanda irekia).

ZERBITZU EGINKIZUNAK/COMISIONES DE SERVICIO

LANPOSTUAK ALDI BATEAN ZERBITZU-EGINKIZUNEAN ETA BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENEAN BETETZEKO 2021eko IRAILAREN 30eko DEIALDIA.

ESKABIDEAK AURKESTEKO EPEA: 2021eko urriaren 1etik 7ra arte, biak barne.


CONVOCATORIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 1 al 7 de octubre de 2021, ambos inclusive.

GRIPEAREN AURKAKO TXERTAKETA-KANPAINA/CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

HAUXE  PREBENTZIO-ZERBITZUTIK BIDALI DIGUTE/ ESTO NOS HAN MANDADO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

"Egun on:

Como en años anteriores, en el mes de octubre, se ha previsto llevar a cabo la “Campaña de vacunación antigripal 2021”.

Está dirigida al personal funcionario de la Administración de Justicia.

La vacunación se puede realizar en:

  • PALACIOS DE JUSTICIA de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, el día 21-10-2021, de 12:00 a 13:30 h.

Lugares:

MEDIKUAREN BAJA,LUZAPEN ETA ALTA PARTEAK / PARTES DE BAJA, PRÓRROGA Y ALTA MEDICA

INFORMAZIO-OHARRA:
Postontzi elektroniko berri bat gaitu da medikuaren baja-, luzapen- eta alta parteak aurkezteko:
its-justizia@euskadi.eus
Hemendik aurrera, komunikazio horiek postontzi horretara bidali beharko dira.

2021eko LEKUALDATZE-LEHIAKETA / CONCURSO DE TRASLADO 2021

Sailak 2021eko lekualdatze-lehiaketan eskainiko diren eta Ministerioak adierazitako epean Justizia Ministeriora bidali ziren plazak eman dizkigu.


El Departamento nos ha facilitado las plazas que se ofertarán en el concurso de traslados 2021 y que ya fueron enviadas al Ministerio de Justicia en el plazo que se nos indico por el Ministerio.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS