Subscribe to Sindikatu

BERGARA KUDEATZAILE ARDURADUNA-BEHIN-BEHINEKO EBAZPENA / BERGARA GESTOR/A RESPONSABLE-RESOLUCIÓN PROVISIONAL

EIZUn ARGITARATU DA 2022ko urtarrilaren 14ko Ebazpena. Honen bidez, behin-behinean ebazten da BERGARAKO ZERBITZU ERKIDE PROZESAL OROKOR ETA BETERAZPENEKOAN zerbitzu-eginkizun bidez KUDEATZAILE ARDURADUNAren lanpostua hornitzeko deialdia.

Ebazpen honen aurka, alegazioak jarri ahalko dira, Justiziako Langileen Atarian argitaratzen denetik zenbatzen hasita HAMAR EGUN BALIODUNEKO EPEAN.

ZIGOR ARLOKO JURISDIKZIOARI BURUZKO ONLINE IKASTARORAKO DEIALDIA / CONVOCATORIA CURSO JURISDICCIÓN PENAL ON-LINE

ZIGOR ARLOKO JURISDIKZIOARI BURUZKO ONLINE IKASTARORAKO DEIALDIA
Justizia Administrazioko Zuzendaritzak Zigor arloko Jurisdikzioari buruzko ikastaroa eskaintzen du, on-line modalitatean, lan-poltsetan daudenentzat bereziki zuzenduta.
Baldintzak:
1. Ikastaroan lehentasuna izango dute Justiziako Administrazioko Kudeaketa, Izapideketa Judizialeko kidegoetako lan-poltsan daudenek; zehazki, justizia
administrazioan zigor arloan, azken bi urteetan 6 hilabeteko lan esperientziarik ez dutenek.

22-01-12ko ZERBITZU EGINKIZUNEN DEIALDIA / CONVOCATORIA DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL 12-01-22

EIZUn ARGITARATU DA 22-01-12ko ZERBITZU EGINKIZUNEN DEIALDIA.

Eskabideak aurkezteko epea: urtarrilaren 13tik 19ra, biak barne.


PUBLICADA EN EIZU CONVOCATORIA  DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL el 12-01-22.

Plazo de presentación de solicitudes: Del 13 al 19 de enero, ambos inclusive

BOE-LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN BEHIN-BEHINEKO EBAZPENA / BOE- RESOLUCIÓN PROVISIONAL CONCURSO DE TRASLADOS

GAURKO BOEn ARGITARATUTA – 2022/01/12 / PUBLICADO EN EL BOE DE HOY 12/01/2022:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

CONVOCATORIA INGRESO LETRADOS ADMON.DE JUSTICIA / JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUEN KIDEGOAN SARTZEKO DEIALDIA

2022/01/11ko BOEn ARGITARATU DA JUS/1523/2021 Agindua, abenduaren 3koa, Justizia Administrazioaren letraduen kidegoan sartzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten duena, barne-sustapeneko eta sarrera libreko sistema orokorraren bidez.


Publicada en el BOE de hoy, 11/01/2022, Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENA / ADJUDICACIÓN PROVISIONAL CONCURSO DE TRASLADOS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA WEB DEL MINISTERIO

RESOLUCION PROVISIONAL CONCURSO GE, TR, AU 2021

5 de enero de 2022

Resolución provisional del concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia. 

Se publican los siguientes documentos.

La URL de acceso al aplicativo informático para la consulta del Anexo III es la siguiente:

ERAKUNDE MEDIKOA ALDATZEA/ CAMBIO DE ENTIDAD MÉDICA

MUGEJU - WEB ORRIAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA WEB DE MUGEJU:

Plazo extraordinario para cambio de entidad médica

MUGEJU-2022rako ARRETA SOZIOSANITARIOKO PLANEKO PROGRAMETARAKO LAGUNTZAK/MUGEJU-AYUDAS PROGRAMAS PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

2021-12-31eko BOEn argitaratu da 2021eko abenduaren 20ko ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialarena, 2022rako Arreta Soziosanitarioko Planeko programetarako laguntzen deialdia egiten duena.


Publicada en el BOE de 31-12-2021, Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2022.

BILERA SAILAREKIN/REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO


• Laguntza Judizialeko hautaketa-prozesuan hautatutakoei eskaini beharreko plaza hutsak.


• AMEEko Laborategiko Burutza plaza eraldatzea (Auzitegiko medikuaren plaza amortizatzea eta Farmazian edo Kimikan lizentziatutako lan-kontratuko langileen plaza sortzea).


• Galderak eta eskaerak.

 

21-12-16ko SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEA/COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 16-12-21

Atzo, 2021/12/16an, Segurtasun eta Osasun Batzordean landutako gaiei buruzko informazio-orria eransten dugu.

Justizia-jauregien arabera egituratu dugu horiei buruz eztabaidatu diren puntuekin, bakoitzak interesatzen zaionarengana zuzenean jo ahal izan dezan.

Informazio-orri horren ondorioetan esan dugun bezala,  zuen lanpostuan lan-segurtasunaren arloan antzematen duzuen edozein premia jakinaraz diezaguzuen animatzen zaituztegu, konpontzen saia gaitezen.

LEKU ALDATZE-LEHIAKETA ZUZENKETA ANDALUCIA

LEKU ALDATZE-LEHIAKETA ZUZENKETA ANDALUCIA/ CONCURSO DE TRALADO CORRECCIÓN ANDALUCIA

TXERTAKETA - VACUNACIÓN

HAUXE ARGITARATU DUTE MUTUALITATEKOKO WEB ORRIAN/ ESTO HAN PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA MUTUALIDAD

Programa de Vacunación: Información de las CCAA

PAÍS VASCO (Pulse en el siguiente enlace )

La Mutualidad General Judicial gestionó el primer envío de información el 26 de Febrero. Los datos del colectivo de mutualistas son remitidos a demanda de la Comunidad.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS