Subscribe to Sindikatu

AGINDUA-ZERBITZU EGINKIZUNAK/BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENAK/ORDEZKAPEN BERTIKALAK/ORDEN COM.SERVICIO-ADSCRIPCIONES PROV.-SUSTITUCION

Gaurko EHAAn, 2022/06/28a, argitaratu da 2022ko ekainaren 7ko AGINDUA, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita Euskadiko Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko lanpostuakaldi baterako betetzeko prozedura.

Justizia Administrazioaren organo, zerbitzu edo unitateetako lanpostuak aldi batez betetzeko prozedura arautzea da agindu honen helburua, baldin eta Euskadiko Autonomia Erkidegoari badagokio lanpostuok kudeatzea, honako prozedura hauen bidez:

BARNE-SUSTAPENA KUDEAKETA ETA IZAPIDETZA ONARTUAK eta BAZTERTUAK/PROMOCIÓN INTERNA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN ADMITIDOS y EXCLUIDOS

2022/06/22ko BOEn argitaratu da BARNE-SUSTAPENA KUDEAKETA ETA IZAPIDETZAren onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda.


Publicado en el BOE de 22/06/2022 lista provisional de admitidos y excluidos de GESTIÓN Y TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA.

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK GAINDITU DUTENEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA/ LISTADO PROVISIONAL DE APROBADOS DE PERFILES LINGUISTICOS

2022/06/22ko EHAAn argitaratu da 2022ko ekainaren 15eko ebazpena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko saioetan azterketa gainditu dutenen behin-behineko zerrenda argitaratzen duena.


Publicada en el BOPV de 22/06/2022 la resolución de 15 de junio de 2022, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se publica la relación provisional de personas aprobadas en las pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos.

PRESTAZIO OSAGARRIEN MUTUALITATEA/ MUTUALIDAD PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

2022ko ekainaren 23ko BOEn argitaratu da Mutualitate Orokor Judizialaren 2022ko ekainaren 9ko Ebazpena, prestazio osagarrien eskaerak aurkezteko bideak ezartzen dituena.


Publicada en el BOE de 23/06/2022 la Resolución de 9 de junio de 2022, de la Mutualidad General Judicial, por la que se establecen las vías para la presentación de solicitudes de prestaciones complementarias.

LAPOSTU-ZERRENDAK DONOSTIA-GASTEIZ/RPT-DONOSTIA GASTEIZ

2022/06/23ko EHAAn argitaratu da 77/2022 DEKRETUA, ekainaren 7koa, zeinaren bidez aldatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko lanpostu-zerrendak onartzen dituzten dekretuak.


Publidado en el BOPV de hoy, 23/06/2022, DECRETO 77/2022, de 7 de junio, de modificación de los Decretos por los que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2022ko BERARIAZKO LEHIAKETA - JARRAIBIDEAK / CONCURSO ESPECÍFICO 2022- INSTRUCCIONES

2022KO BERARIAZKO LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN BEHIN BETIKO EBAZPENAREN ONDORIOZKO LANPOSTU-UZTE ETA LANPOSTU-JABETZEI BURUZKO JARRAIBIDEAK.


PUBLICADAS EN EIZU INSTRUCCIONES SOBRE CESES Y TOMAS DE POSESIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO ESPECÍFICO 2022.

2022/06/13KO ZERBITZU-EGINKIZUNEN ZUZENKETA/CORRECCIÓN DE ERRORES DE COMISIONES DE SERVICIO DE 13/06/2022

2022ko ekainaren 13ko zerbitzu-eginkizunen zuzenketa; Donostian sortu berri den kudeaketa-lanpostuetako batek ez du hizkuntza-eskakizunik esleituta, eta honi erantsita doa lanpostua eta dotazioa. Bestalde, Bilboko Dekanotzaren izapideak egiteko plaza erregistratzea eta, beraz, guardiak egitea da. Sailak esan du ez dutela erregistratuta guardiekin bezala, eta begira jarraitzen dutela akatsak zuzentzeko. Hala ere, zerbitzuko letraduak berak ziurtatu du dotazio horretara joaten den pertsonak guardiak egingo dituela.

2019-20-21 EPE BARNE SUSTAPENA-ALDAKETA/OPE 2019-20-21 PROMOCIÓN INTERNA-MODIFICACIÓN

Publicada en el BOE de 17/06/2022, Orden JUS/549/2022, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, y la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia; y se hacen públicos los Tribunales calificadores únicos de ambos procesos y se declara

2022-05-27ko ZERBITZU EGINKUZUNEN ESLEIPENA/ADJUDICACIÓN COMISIONES DE SERVICIO 27-05-2022

EIZUn argitaratu da 2022-05-27ko ZERBITZU EGINKUZUNEN ESLEIPENA.


Publicada en EIZU la ADJUDICACIÓN COMISIONES DE SERVICIO 27-05-2022.

GIZARTE EKINTZA AURKEZTUTAKO ESKAERAK ETA ERREKLAMAZIOAK/ACCIÓN SOCIAL PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMACIONES

EIZUn argitaratu da 2022ko ekainaren 13ko ebazpena, Justizia Administrazioko Zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioentzako 2021eko ekitaldiko gizarte-ekintzako laguntzak emateko eskabide-zerrenda.

2022-06-13KO ZERBITZU-EGINKIZUNEN DEIALDIA/CONVOCATORIA COMISIONES DE SERVICIO DE 13-06-2022

LANPOSTUAK ALDI BATEAN ZERBITZU-EGINKIZUNEAN ETA BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENEAN BETETZEKO 2022ko ekainaren 13ko DEIALDIA.

Eskabideak aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 13tik 17ra arte, biak barne.


CONVOCATORIA DE 13 DE JUNIO DE 2022 PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE PUESTOS DE TRABAJO EN COMISIÓN DE SERVICIO Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL.

ARABAKO BULEGO FISKALA KUDEATZAILE ARDURADUNAREN ZERBITZU-EGINKIZUNA/OFICINA FISCAL ALAVA- GESTOR RESPONSABLE COMISIÓN SERVICIOS

Eizun argitaratu da ARABAKO BULEGO FISKALA KUDEATZAILE ARDURADUNAREN ZERBITZU-EGINKIZUNAren behin-betiko ebazpena.


Publicada en EIZU la adjudicación definitiva de la comisión de servicios convocada para  GESTOR RESPONSABLE COMISIÓN SERVICIOS-OFICINA PROVINCIAL DE ALAVA.

2019-20-21 EPE BARNE SUSTAPENA-EPAIMAHAI ESKUORDETUAK/OPE 2019-20-21 PROMOCIÓN INTERNA-TRIBUNALES DELEGADOS

EIZUn ARGITARATU DA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EPAIMAHAI DELEGATUA ERATZEA, KUDEAKETA PROZESAL ETA ADMINISTRATIBOKO KIDEGOA, BARNE-SUSTAPENAREN BIDEZ SARTZEA, ETA IZAPIDETZE PROZESAL ETA ADMINISTRATIBOKO KIDEGOA, BARNE-SUSTAPENAREN BIDEZ SARTZEA, BAITA EPAIMAHAI ESKUORDETUAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA ERE.

2022/06/08ko NEGOZIAZIO MAHAIAREN BILERA / REUNIÓN DE MESA DE NEGOCIACIÓN 08/06/2022

NEGOZIAZIO MAHAIAREN BILERA 2022KO EKAINAREN 8AN

Gai-zerrenda:

Zuzendaritzaren proposamena, Justizia Administrazioko langileak eta Administrazio Orokorreko langileak parekatzeari buruzko IV. Akordioa aldatzeko.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS