Subscribe to Sindikatu

LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN OKERRAK ZUZENTZEA / CORRECCIÓN ERRORES CONCURSO DE TRASLADOS

2021/11/06ko BOEn argitaratuta / Publicada en el BOE de 6/11/2021.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Orden de 26 de octubre de 2021, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se corrigen errores en la Orden de 30 de septiembre de 2021, por la que se convoca concurso de traslado entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

LAGUNTZA JUDIZIALA MERITUEN ZUZENKETA / AUXILIO JUDICIAL CORRECCIÓN MÉRITOS

Ministerioaren webgunean argitaratua.

Akats teknikoa antzeman da A. h atalean, Lehiaketa faseko merezimenduen behin-behineko zerrenda argitaratzen duen Epaimahai Kalifikatzaile Nagusiaren Erabakiaren I. Eranskineko titulazioa. Eranskin horren ordez, puntuazio zuzena emango da.


Publicado en la web del Ministerio.

LAGUNTZA JUDIZIALA / AUXILIO JUDICIAL

Merezimenduak Justizia Ministerioaren webgunean argitaratu ondoren, izangaiek hamar egun balioduneko epea izango dute, 2021eko azaroaren 25etik abenduaren 10era, biak barne, dagozkion alegazioak egiteko.

Hona hemen alegazioen aplikaziora sartzeko URLa:

https://pubwebseal.justicia.es/sap/public/sap/bc/webdynpro/sap/zasistente_co_gta_acceso#

LAGUNTZA JUDIZIALA - MERITUAK / AUXILIO JUDICIAL - MERITOS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA WEB DEL MINISTERIO.

Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se publica la relación provisional de méritos de la fase de concurso.

24 de noviembre de 2021

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, ambos incluidos para hacer las alegaciones pertinentes.

La url para acceder al aplicativo de alegaciones es la siguiente:

2021/11/16ko ZERBITZU EGINKIZUNEN DEIALDIA/CONVOCATORIA COMISIONES DE SERVICIO DE 16/11/2021

LANPOSTUAK ALDI BATEAN ZERBITZU-EGINKIZUNEAN ETA BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENEAN BETETZEKO 2021eko AZAROAREN 16ko DEIALDIA. (KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT BAKARRIK )


CONVOCATORIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE PUESTOS DE TRABAJO EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL. (SOLO PARA PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA).

ANTOLAMENDU JUDIZIALARI BURUZKO ONLINE IKASTARORAKO DEIALDIA/CONVOCATORIA CURSO ORGANIZACIÓN JUDICIAL ON-LINE

Justizia Administrazioko Zuzendaritzak Antolamendu Judizialari buruzko ikastaroa eskaintzen du, on-line modalitatean, lan-poltsetan daudenentzat bereziki zuzenduta.
Baldintzak:
1. Ikastaroa Justiziako Administrazioko Kudeaketa, Izapideketa eta Laguntza Judizialeko kidegoetako lan-poltsan daudenei eta justizia administrazioan lan
esperientzia ez dutenei bideratuta dago.
2. Automatrikula, hurrengo estekaren bitartez egingo da:

Antolamendu Judiziala

Ebazpena 21-22 euskara deialdi osagarria / Resolución 21-22 convocatoria complementaria

EBAZPENA, 2021eko AZAROARREN 15ekoa, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN ZERBITZURA dauden funtzionarioentzako euskara-ikastaroetarako deialdia egiten duena. 2021/2022 IKASTURTEA OTSAILA-EKAINA (DEIALDI OSAGARRIA)

AUZITEGIKO MEDIKUAK-IZENDAPENA ETA DESTINOAK/MÉDICOS FORENSES - NOMBRAMIENTO Y DESTINOS

2021/11/05eko BOEn ARGITATUTA / PUBLICADO EN EL BOE DE 05/11/2021

Orden JUS/1187/2021, de 28 de octubre, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.

ZIGOR ARLOKO JURISDIKZIOARI BURUZKO ONLINE IKASTAROA / CURSO ONLINE JURISDICCIÓN PENAL

ZIGOR ARLOKO JURISDIKZIOARI BURUZKO ONLINE IKASTARORAKO DEIALDIA.
Justizia Administrazioko Zuzendaritzak Zigor arloko Jurisdikzioari buruzko ikastaroa eskaintzen du, on-line modalitatean, lan-poltsetan daudenentzat bereziki zuzenduta.
Baldintzak:
1. Ikastaroan lehentasuna izango dute Justiziako Administrazioko Kudeaketa, Izapideketa Judizialeko kidegoetako lan-poltsan daudenek; zehazki, justizia administrazioan zigor arloan, azken bi urteetan 6 hilabeteko lan esperientziarik ez dutenek.

BAJEN LUZAPEN-PARTEEI BURUKO INFORMAZIOA/INFORMACIÓN SOBRE PARTES DE PRÓRROGA DE BAJAS

DEPARTAMENTUAREN INFORMAZIO-OHARRA, BAJEN LUZAPEN-PARTEEI BURUZKOA.

Gaixotasunagatiko litzenziaren luzapen-parteak jasotzen direnean didaltzen den "Akordioa: Oporraldi, lizentzia eta baimenak" izeneko dokumentuari dagokionez, jakinarazten da akordio horiek bidaltzeari utziko zaiola bitarteko funtzioinarioen kasuan, horien parteak Osakidetzak ematen baititu.


NOTA INFORMATIVA DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A LOS PARTES DE PRÓRROGA DE BAJAS.

PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKORAKO GALDETEGIAK / CUESTIONARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN

MEZU HAU BIDALI DIGUTE DEPARTAMENTUTIK. LABETIK, GALDETEGIAK BETE DITZAZUEN ANIMATZEN ZAITUZTEGU. ATXIKITA DUZUN PDFan INFORMAZIO OSOA DUZUE / NOS ACABAN DE ENVIAR ESTE CORREO DESDE EL DEPARTAMENTO, DESDE LAB OS ANIMAMOS A QUE CUMPLIMENTEIS LOS CUESTIONARIOS. EN EL PDF ADJUNTO TENEIS TODA LA INFORMACIÓN

Egun on:

Prestakuntza-beharren diagnostikorako galdetegiak betetzeko epea azaroaren 5era arte, ostirala, luzatuko da.

IZAPIDETZE-DESTINOAK / DESTINOS TRAMITACIÓN

IZAPIDETZA DESTINOAK / DESTINOS TRAMITACIÓN

2021-10-29ko BOEn ARGITARATU DUTE/ PUBLICADO EN EL BOE DE 29-10-2021

Destinos

ZERBITZU-EGINKIZUNAK AKATSEN ZUZENKETA/ COMISIONES DE SERVICIO CORRECCIÓN DE ERRORES

LANPOSTUEN ERANSKINA ALDATZEA ZERBITZU-EGINKIZUNETARAKO 2021.10.26KO DEIALDIA

2021-10-26ko zerbitzu-eginkizunen deialdiaren eranskina aldatu da, eta plaza bat baztertu egin zen, txanda irekiko tramitazioko hautaketa-prozesuan esleitu zelako.

Honako plaza hau baztertu da:

BILBOKO EPAITEGI DEKANOA - ERREGISTRO ETA BANAKETA ZERBITZU ERKIDEA - IZAPIDETZEA - 552001/6 - BILBAO (BIZKAIA)


MODIFICACIÓN ANEXO PLAZAS CONVOCATORIA COMISIÓN SERVICIOS 26.10.2021

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS