Subscribe to Sindikatu

LANPOSTU ZERRENDEN ALDAKETA-AZPEITIA/GETXO/DURANGO/BARAKALDO - MODIFICACIÓN RPTs AZPEITIA/GETXO/DURANGO/BARAKALDO

Gaurko EHAAn 204/2021 DEKRETUA argitaratu da, irailaren 7koa, honako dekretu honetako hutsak zuzentzeko dena: 72/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko lanpostu-zerrendak onartzen dituzten dekretuak.

KUDETAKETA TXANDA IREKIA - IZENDAPENAK ETA DESTINOAK ARGITARATZEA / GESTIÓN TURNO LIBRE - NOMBRAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE DESTINOS

Gaurko BOEn argitaratu dira JUS/952/2021 Agindua, irailaren 1ekoa, Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioak izendatzen dituena, sarbide libreko sistema orokorraren bidez, uztailaren 10eko JUS/764/2019 Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesua gainditu zuten izangaiak, eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailaren 2021eko irailaren 1eko Agindua, zeinaren bidez destinoa ematen baitzaie Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioei, txanda librean, uztailaren 10eko JUS/764/2

EKINTZA SOZIALA 2020 / ACCIÓN SOCIAL 2020

EIZUN ARGITARATU DA EKINTZA SOZIALA 2020 ONARTUTAKO, EZ ONARTUTAKO ETA ZUZENTZEKO ZERRENDA.

Alegazioak aurkezteko eta zuzenketak egiteko epea:  irailaren 13tik 24ra.


PUBLICADA EN EIZU ACCIÓN SOCIAL 2020 LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS, INADMITIDAS Y PARA SUBSANAR.

Desde el 13 al 24 de septiembre plazo para presentar alegaciones y subsanación.

DEPARTAMENTUAK BIDALITAKO INFORMAZIOA-2021eko LEHIAKETA ESPEZIFIKOA/INFORMACIÓN REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO-CONCURSO ESPECIFICO

DEPARTAMENTUAK BIDALI DIGU GAUR GOIZEAN LEHIAKETA ESPEZIFIKOAREN ESLEIPENDUNEI BIDALIKO DIEN MEZUAREN KOPIA. / NOS HA REMITIDO EL DEPARTAMENTO COPIA DEL CORREO QUE REMITIRÁN ESTA MAÑANA A LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO ESPECÍFICO.

2021/09/07ko ZERBITZU EGINKIZUNEN DEIALDIA / COMISIONES DE SERVICIO CONVOCATORIA DE 07/09/2021

EIZUn ARGITARATU DA 2021/09/07ko DEIALDIA, ZERBITZU-EGINKIZUNETAN LANPOSTUAK ALDI BATERAKO BETETZEKO ETA BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENA EGITEKO. (KARRERAKO FUNTZIONARIOAK BAKARRIK).

Aurkezteko epea: irailaren 7tik 10era, biak barne.


PUBLICADA EN EIZU CONVOCATORIA DE 7/09/2021 PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE PUESTOS DE TRABAJO EN COMISIÓN DE SERVICIO Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL. (SOLO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA).

HAEE HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEKO AZTERKETAK / IVAP EXAMENES ACREDITACIÓN PERFILES LINGÜISTICOS

2021/09/06ko HAEEn argitaratu da 2021eko uztailaren 28ko EBAZPENA, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetara dei egiten duena.

Azterketetan parte hartu ahal izateko eskaerak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

AZKEN ALDAKETAK-LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN LANPOSTU HUTSAK 2021 / ULTIMAS MODIFICACIONES-VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

HAUXE BIDALI DIGUTE DEPARTAMENTUTIK – 2021eko LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN PLAZA HUTSEN ALDAKETA BERRIAK.


ESTO NOS HAN MANDADO DEL DEPARTAMENTO – NUEVOS CAMBIOS PLAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

Hemos hecho los siguientes cambios tras tener en cuenta vuestras alegaciones:

TRAMITACIÓN TL NOTAS DERECHO FORAL Y EUSKARA - GESTIÓN ADJUDICACIÓN DESTINOS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA WEB DEL MINISTERIO

TRAMITACIÓN TURNO LIBRE:

NOTAS LENGUA AUTONÓMICA PAÍS VASCO Y DERECHO CIVIL VASCO

1 de septiembre de 2021

Se publican las notas del idioma autonómico del País Vasco, así como las del Derecho Civil Vasco.

​​Documentos Asociados

ZERRENDA BERRIA - LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN LANPOSTU HUTSAK 2021 / LISTADO NUEVO VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

Departamentuak 2021eko lehiaketarako lanpostu hutsen zerrenda berria bidali digu. Ikusten baduzue akatsak daudela oraindik, jakinarazi egingo diguzue, departamentuari helarazteko.


Nos remite el Departamento nuevo listado de plazas vacantes para el concurso 2021. Si veis que sigue habiendo errores nos lo comunicáis para hacerlo llegar al Departamento.

Hemos revisado las plazas a ofertar al CT2021  y como consecuencia de ello hemos hecho los siguientes cambios:

IVAPek ANTOLATUTAKO ONLINE IKASTAROAK / CURSOS ONLINE DE FORMACIÓN IVAP

Intraneten argitaratu da izena emateko epea luzatu dela, IVAPek Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako bi prestakuntza-ikastaro online egiteko. Hasierako epea uztailaren 9ra artekoa zen.

- "Emakumeen kontrako indarkeria: oinarrizko ikastaroa", gaztelaniaz.  (25 ordu, 2021-10-04tik 2021-11-15era)

Prestakuntza-ekintza honetan, lehentasuna izango dute Indarkeria-Epaitegi Espezializatuetan eta gai horretan eskumenak dituzten Epaitegi Mistoetan eta Fiskaltzan lan egiten duten langileek.

LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN LANPOSTU HUTSAK 2021 / VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

DEPARTAMENTUAK HURRENGO POSTA BIDALI BERRI DIGU, LEKUALDATZE-LEHIAKETARA ESKAINIKO DITUEN LANPOSTU HUTSEKIN. AKATSAK IKUSTEN BADITUZUE ESAN ZUZENKETAK ESKATZEKO.


EL DEPARTAMENTO NOS ACABA DE REMITIR EL SIGUIENTE CORREO CON LAS VACANTES QUE OFERTARÁ AL PRÓXIMO CONCURSO DE TRASLADOS. DECIDNOS SI VEIS ERRORES PARA PEDIR CORRECCIONES.

“Vacantes a ofertar al próximo concurso de traslados. Por ello, os remito las plazas que ofertaremos al mismo.

KUDEAKETA TXANDA IREKIA / GESTIÓN TURNO LIBRE

Jakin ahal izan dugunez, Justizia Ministerioak jakinarazi du irailaren 13an BOEn argitaratuko dela txanda irekiko kudeaketa kidegoaren destinoak esleitzeko ebazpena.


Según hemos podido saber, el Ministerio de Justicia ha informado que la publicación en el BOE de la resolución de adjudicación de destinos del cuerpo de Gestión Turno Libre está prevista el día 13 de septiembre.

DEPARTAMENTUAK eta HABEK SINATUTAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA / ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO Y HABE

Gaur EHAAn argitaratu da, 2021eko uztailaren 23ko EBAZPENA, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa-gomendioa.

IZAPIDETZA TXANDA IREKIA-BOE HUTSEN ZUZENKETA/TRAMITACIÓN TURNO LIBRE-BOE CORRECCIÓN DE ERRORES

Gaurko BOEn argitaratu da honako agindu honen hutsen zuzenketa: agindua, 2021eko uztailaren 15ekoa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailarena, Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoan txanda librean sartzeko hautaketa-prozesuan – Abuztuaren 9ko JUS/903/2019 Aginduaren bidez deitua – Gainditutako izangaiei eskaintzen zaizkien plazen zerrenda argitaratzen duena.

IZAPIDETZEA TXANDA IREKIA - HIZKUNTZA AUTONOMIKOEN NOTAK / TRAMITACIÓN TURNO LIBRE - NOTAS LENGUAS AUTONÓMICAS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA. Horren arabera, baliteke Euskal Herriko notak argitaratzea, baina ez dakigu noiz. Guk departamenduari eskatu genion, baina Ministerioak argitaratu behar duela erantzun zuten. Deialdi hau lotsagarria da, plazak eskatu aurretik argitaratu behar ziren, orain emaitzen ordena aldatuko baita.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS