Subscribe to Sindikatu

TRAMITACIÓN TL NOTAS DERECHO FORAL Y EUSKARA - GESTIÓN ADJUDICACIÓN DESTINOS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA WEB DEL MINISTERIO

TRAMITACIÓN TURNO LIBRE:

NOTAS LENGUA AUTONÓMICA PAÍS VASCO Y DERECHO CIVIL VASCO

1 de septiembre de 2021

Se publican las notas del idioma autonómico del País Vasco, así como las del Derecho Civil Vasco.

​​Documentos Asociados

ZERRENDA BERRIA - LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN LANPOSTU HUTSAK 2021 / LISTADO NUEVO VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

Departamentuak 2021eko lehiaketarako lanpostu hutsen zerrenda berria bidali digu. Ikusten baduzue akatsak daudela oraindik, jakinarazi egingo diguzue, departamentuari helarazteko.


Nos remite el Departamento nuevo listado de plazas vacantes para el concurso 2021. Si veis que sigue habiendo errores nos lo comunicáis para hacerlo llegar al Departamento.

Hemos revisado las plazas a ofertar al CT2021  y como consecuencia de ello hemos hecho los siguientes cambios:

IVAPek ANTOLATUTAKO ONLINE IKASTAROAK / CURSOS ONLINE DE FORMACIÓN IVAP

Intraneten argitaratu da izena emateko epea luzatu dela, IVAPek Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako bi prestakuntza-ikastaro online egiteko. Hasierako epea uztailaren 9ra artekoa zen.

- "Emakumeen kontrako indarkeria: oinarrizko ikastaroa", gaztelaniaz.  (25 ordu, 2021-10-04tik 2021-11-15era)

Prestakuntza-ekintza honetan, lehentasuna izango dute Indarkeria-Epaitegi Espezializatuetan eta gai horretan eskumenak dituzten Epaitegi Mistoetan eta Fiskaltzan lan egiten duten langileek.

LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN LANPOSTU HUTSAK 2021 / VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

DEPARTAMENTUAK HURRENGO POSTA BIDALI BERRI DIGU, LEKUALDATZE-LEHIAKETARA ESKAINIKO DITUEN LANPOSTU HUTSEKIN. AKATSAK IKUSTEN BADITUZUE ESAN ZUZENKETAK ESKATZEKO.


EL DEPARTAMENTO NOS ACABA DE REMITIR EL SIGUIENTE CORREO CON LAS VACANTES QUE OFERTARÁ AL PRÓXIMO CONCURSO DE TRASLADOS. DECIDNOS SI VEIS ERRORES PARA PEDIR CORRECCIONES.

“Vacantes a ofertar al próximo concurso de traslados. Por ello, os remito las plazas que ofertaremos al mismo.

KUDEAKETA TXANDA IREKIA / GESTIÓN TURNO LIBRE

Jakin ahal izan dugunez, Justizia Ministerioak jakinarazi du irailaren 13an BOEn argitaratuko dela txanda irekiko kudeaketa kidegoaren destinoak esleitzeko ebazpena.


Según hemos podido saber, el Ministerio de Justicia ha informado que la publicación en el BOE de la resolución de adjudicación de destinos del cuerpo de Gestión Turno Libre está prevista el día 13 de septiembre.

DEPARTAMENTUAK eta HABEK SINATUTAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA / ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO Y HABE

Gaur EHAAn argitaratu da, 2021eko uztailaren 23ko EBAZPENA, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa-gomendioa.

IZAPIDETZA TXANDA IREKIA-BOE HUTSEN ZUZENKETA/TRAMITACIÓN TURNO LIBRE-BOE CORRECCIÓN DE ERRORES

Gaurko BOEn argitaratu da honako agindu honen hutsen zuzenketa: agindua, 2021eko uztailaren 15ekoa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailarena, Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoan txanda librean sartzeko hautaketa-prozesuan – Abuztuaren 9ko JUS/903/2019 Aginduaren bidez deitua – Gainditutako izangaiei eskaintzen zaizkien plazen zerrenda argitaratzen duena.

IZAPIDETZEA TXANDA IREKIA - HIZKUNTZA AUTONOMIKOEN NOTAK / TRAMITACIÓN TURNO LIBRE - NOTAS LENGUAS AUTONÓMICAS

MINISTERIOAREN WEB GUNEAN ARGITARATUTA. Horren arabera, baliteke Euskal Herriko notak argitaratzea, baina ez dakigu noiz. Guk departamenduari eskatu genion, baina Ministerioak argitaratu behar duela erantzun zuten. Deialdi hau lotsagarria da, plazak eskatu aurretik argitaratu behar ziren, orain emaitzen ordena aldatuko baita.

IZAPIDETZEA TXANDA IREKIA / TRAMITACIÓN TURNO LIBRE

MINISTERITZAREN WEBGUNEAN ARGITARATUTA – GAINDITUEN ETA MEREZIMENDUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA, IZAPIDETZEA, TXANDA IREKIA.


PUBLICADO EN LA WEB DEL MINISTERIO – RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS Y DE MÉRITOS TRAMITACIÓN, TURNO LIBRE.

2021. URTERAKO LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA / OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021

Gaurko BOEn argitaratu da 636/2021 Errege Dekretua, uztailaren 27koa, 2021. URTERAKO LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA onartzen duena.

Gogoratu behar da 2019ko eta 2020ko lan-eskaintza publikoak deialdien zain daudela.

EUSKARA 2021-22:Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda/EUSKARA 2021-22: Lista provisional de admitidos y excluidos

EUSKARA DEIALDI OROKORRA 2021-22:  EIZUn argitaratu da onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda.


CONVOCATORIA GENERAL EUSKARA 2021-22: Publicada en EIZU lista provisional admitidos y excluidos.

FISKALTZAREN ESKU-HARTZEA ERREGISTRO ZIBILEKO PROZESUETAN / INERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO CIVIL

Uztailaren 20ko BOEn argitaratu zen 2021eko uztailaren 9ko Instrukzioa, Segurtasun Juridikoaren eta Fe Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarena, Fiskaltzak Erregistro Zibilaren uztailaren 21eko 20/2011 Legea indarrean jarri ondoren Erregistro Zibilaren prozeduretan izandako esku-hartzeari buruzkoa.

LAN-POLTSEN ALDAKETA / MODIFICACIÓN BOLSA DE TRABAJO

EIZUn argitaratu da lan-poltsen aldaketa.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketa Kidegoa Onartuen behin-betiko zerrendak eta lan poltsa osoa atxikitzen dira, bai alfabetikoki bai puntuazioaren arabera.


Publicada en EIZU modificación de la Bolsa de trabajo.

Se adjuntan listados definitivos de Admitidos de Cuerpo Gestión Procesal y Admva., así como de todos los Cuerpos, tanto por orden alfabético, como por puntuación.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS