Subscribe to Sindikatu

ZERBITZU EGINKIZUNAK 2021-05-14/COMISIONES DE SERVICIO 14-05-2021

LANPOSTUAN ALDI BATEAN ZERBITZU-EGINKIZUNEAN ETA BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENEAN BETETZEKO 2021eko MAIATZAREN 14ko DEIALDIA.

Eskabideak aurkezteko epea: 2021eko maiatzaren 17tik-21era arte, biak barne.


CONVOCATORIA DE 14 DE MAYO DE 2021 PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE PUESTOS DE TRABAJO EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL.

Plazo de presentación de solicitudes: Del 17 al 21 de mayo de 2021, ambos inclusive.

AUZITEGI MEDIKUAK LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN EBAZPENA/MEDICOS FORENSES RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS

2021-05-13ko EHAAn argitaratuta

AGINDUA, 2021eko apirilaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita Auzitegiko Medikuen Kidegoarentzat deitutako lekualdatze-lehiaketa, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundeko lanpostu generikoak betetzekoa (deialdia 2020ko azaroaren 5eko Aginduaren bidez egin zen).


Publicado en el BOPV de 13-05-2021

ACUERDO TRIBUNAL CALIFICADOR CUERPO DE GESTIÓN/KUDEAKETA-KIDEGOAREN KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIAREN ERABAKIA

MINISTERITZAREN WEB ORRIAN ARGITARATUTA / PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO:

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/764/2019, de 10 de julio (BOE de 15)

Acuerdo del Tribunal Calificador Único

10 de mayo de 2021

MINISTERIOAK HAUTAKETA-PROZESUEI BURUZKO EMANDAKO AZKEN INFORMAZIOAK/ULTIMAS INFORMACIONES DEL MINISTERIO PROCESOS SELECTIVOS

 

MINISTERIOAK HAUTAKETA-PROZESUEI BURUZ EMANDAKO AZKEN INFORMAZIOAK:

-  TXANDA LIBREA KUDEATZEA - LEP 2017-2018KO

* Maiatzaren amaieran argitaratzeko aukera.

* Ekainaren edo uztailaren amaieran lanpostuaz jabetzea, baina litekeena da irailera atzeratzea.

- TXANDA LIBREA IZAPIDETZEA – LEP 2017-2018

• Legoa ofizialen azterketak egitea falta da.

• Uztaila amaieran lanpostuaz jabetzea, baina litekeena da irailera atzeratzea.

- LAGUNTZA JUDIZIALA

ESKALAFOIA/ESCALAFÓN

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOEN ESKALAFOIA EIZUn ARGITARATU DA.


PUBLICADO EN EIZU EL ESCALAFÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

 

2021/05/03ko BILERA SAILAREKIN / REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO del 3/05/2021

Hona hemen maiatzaren 3ko negoziazio bileran aztertutako gai nagusiak.


Temas principales tratados en la reunión de negociación mantenida el pasado 3 de mayo.

2021/04/16ko ZERBITZU-EGINKIZUNEN ESLEIPENA/ADJUDICACIÓN COMISIONES DE SERVICIO 16/04/2021

EIZUN ARGITARATU DUTE 2021/04/16ko ZERBITZU-EGINKIZUNEN ESLEIPENA


PUBLICADA EN EIZU LA ADJUDICACIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO DE 16/04/2021

BIRBAREMAZIOA BEHIN-BEHINEKO EBAZPENA/REBAREMACIÓN RESOLUCIÓN PROVISIONAL

HAUXE ARGITARATU DUTE EUSKADI.EUS WEB ORRIAN/ ESTO HAN PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE EUSKADI.EUS

Actualización de las bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal al servicio de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AUZITEGI MEDIKUENTZAKO BERARIAZKO LEHIAKETA/CONCURSO ESPECÍFICO FORENSES

 

AGINDUA, 2021eko apirilaren 6koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendariordetzan Laborategi Zerbitzuko zerbitzuburu lanpostu bat berariazko merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko.

GREBA SEKTORE PUBLIKOAREN ALDE/ HUELGA A FAVOR DEL SERVICIO PÚBLICO

APIRILAREN 22an MILAKA LANGILE KALERA ATERA DIRA SEKTORE PUBLIKOAREN ALDE.


EL PASADO 22 DE ABRIL MILES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SALEN A LAS CALLES EN DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO.

 

AUXILIO JUDICIAL PLANTILLA DE RESPUESTAS/AZTERKETAKO ERANTZUNAK LAGUNTZA JUDIZIALA

 MINISTERITZAREN WEB ORRIAN ARGITARATUTA /  PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO

  • AUXILIO JUDICIAL
  • Acuerdo de 20 de abril de 2021 del Tribunal Calificador Único, por el que se publica la plantilla provisional de respuestas correctas de los ejercicios de Auxilio Judicial, celebrados el 17 de abril de 2021.

21 de abril de 2021

​​​Documentos Asociados

IVAPek ANTOLATUTAKO ONLINE PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK/CURSOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR EL IVAP

IVAPek Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako bi prestakuntza-ikastaro online.

Justizia Administrazioko langileek parte hartu ahal izango dute ikastaro horietan, besteak beste:

"Emakumeen kontrako indarkeria: oinarrizko ikastaroa", euskaraz.

(25 ordu, 2021-05-24tik 2021-06-25era).

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS