Subscribe to Sindikatu

2021/04/16ko ZERBITZU-EGINKIZUNEN ESLEIPENA/ADJUDICACIÓN COMISIONES DE SERVICIO 16/04/2021

EIZUN ARGITARATU DUTE 2021/04/16ko ZERBITZU-EGINKIZUNEN ESLEIPENA


PUBLICADA EN EIZU LA ADJUDICACIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO DE 16/04/2021

BIRBAREMAZIOA BEHIN-BEHINEKO EBAZPENA/REBAREMACIÓN RESOLUCIÓN PROVISIONAL

HAUXE ARGITARATU DUTE EUSKADI.EUS WEB ORRIAN/ ESTO HAN PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE EUSKADI.EUS

Actualización de las bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal al servicio de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AUZITEGI MEDIKUENTZAKO BERARIAZKO LEHIAKETA/CONCURSO ESPECÍFICO FORENSES

 

AGINDUA, 2021eko apirilaren 6koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendariordetzan Laborategi Zerbitzuko zerbitzuburu lanpostu bat berariazko merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko.

GREBA SEKTORE PUBLIKOAREN ALDE/ HUELGA A FAVOR DEL SERVICIO PÚBLICO

APIRILAREN 22an MILAKA LANGILE KALERA ATERA DIRA SEKTORE PUBLIKOAREN ALDE.


EL PASADO 22 DE ABRIL MILES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SALEN A LAS CALLES EN DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO.

 

AUXILIO JUDICIAL PLANTILLA DE RESPUESTAS/AZTERKETAKO ERANTZUNAK LAGUNTZA JUDIZIALA

 MINISTERITZAREN WEB ORRIAN ARGITARATUTA /  PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO

  • AUXILIO JUDICIAL
  • Acuerdo de 20 de abril de 2021 del Tribunal Calificador Único, por el que se publica la plantilla provisional de respuestas correctas de los ejercicios de Auxilio Judicial, celebrados el 17 de abril de 2021.

21 de abril de 2021

​​​Documentos Asociados

IVAPek ANTOLATUTAKO ONLINE PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK/CURSOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR EL IVAP

IVAPek Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako bi prestakuntza-ikastaro online.

Justizia Administrazioko langileek parte hartu ahal izango dute ikastaro horietan, besteak beste:

"Emakumeen kontrako indarkeria: oinarrizko ikastaroa", euskaraz.

(25 ordu, 2021-05-24tik 2021-06-25era).

MUGEJU-COVID 19 TXERTAKETA/MUGEJU-VACUNACIÓN COVID 19

MUGEJUREN WEBGUNEAN ARGITARATUA COVID TXERTAKETARI BURUZ / PUBLICADO EN LA WEB DE MUGEJU RESPECTO VACUNACIÓN DEL COVID

ESTRATEGIA DE VACUNACION COVID-19

A fin de destacar los aspectos de interés general sobre la vacunación para los afiliados a MUGEJU se informa:

El Ministerio de Sanidad es el que establece los criterios generales y las fechas de vacunación para los distintos grupos de edad y riesgo.

PORQUE CONVOCAMOS HUELGA EL DÍA 22/ZERGATIK DITU GENUEN GREBA 22AN

Dakizuenez, hilaren 22an greba orokorra egitera deitu da erkidego honetako zerbitzu publiko guztietan.

Gainera, deialdia batera egiten dute Euskal Administrazio Publikoaren Mahai Orokorrean dauden sindikatu ia guztiek, eta hori azpimarratu behar dugu. Gutxieneko komunetatik ekintza-batasuna ezinbesteko urratsa da edozein eskubide defendatzeko.

Argi dago, gero sindikatu bakoitza, aniztasunetik abiatuta, gutxieneko horretara bakarrik mugatu daitekeela, edo aldarrikapen gehiago jar ditzakeela mahai gainean.

GESTIÓN TURNO LIBRE-DERECHO CIVIL VASCO/ KUDEAKETA TXANDA IREKIA-EUSKAL ZUZENBIDE ZIBILA

Convocatoria para la realización de la prueba de conocimiento de derecho civil vasco

9 de abril de 2021

Conforme a lo establecido en la base 7.6 de la Orden de convocatoria, este Tribunal acuerda convocar a los opositores que en su día solicitaron la celebración de la prueba de derecho civil vasco, a este ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, en el día, hora y lugar que a continuación se indica:

- FECHA: 24 de abril de 2021

LAGUNTZA JUDIZIALA-AZTERKETARAKO MUGIKORTASUNA JUSTIFIKATZEA/AUXILIO JUDICIAL-JUSTIFICACIÓN DE MOVILIDAD PARA EL EXAMEN

JUSTIFICACIÓN DE MOVILIDAD PARA EXAMEN

13 de abril de 2021

Nota sobre los desplazamientos del día 17 de abril para la realización de los ejercicios de oposición del Cuerpo de Auxilio Judicial

OPOZAGILEEN BANAKETA-DISTRIBUCIÓN DE OPOSITORES

 

Oposiziogileak banatzea laguntza judiziala azterketa egiteko egoitzetan-Distribución de los opositores de auxilio judicial en las sedes

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS