Subscribe to Sindikatu

EPEA IREKITA BIRBAREMATZEKO EBAZPENA ARGITARATU DA/REBAREMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO ABIERTO EL PLAZO

JUSTIZIAKO LAN-POLTSAK BIRBAREMATZEKO EBAZPENA ARGITARATU DA.

Dokumentazioa eta alegazioak aurkezteko epea otsailaren 22tik martxoaren 5era bitartekoa izango da, biak barne.

www.euskadi.eus/zerbitzuak/1091004

 

SE HA PUBLICADO LA RESOLUCIÓN DE REBAREMACIÓN DE BOLSAS DE JUSTICIA DE PERSONAS CANDIDATAS.

2021/02/05eko ZERBITZU-EGINKIZUNEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN COMISIONES DE SERVICIO DE 05/02/2021

EIZUN ARGITARATU DA 2021/02/05eko ZERBITZU-EGINKIZUNEN DEIALDIA EBAZTEN DUEN EBAZPENA.

PUBLICADA EN EIZU LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE COMISIONES DE SERVICIO DE 05/02/2021.

HAEE-Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetak/IVAP-exámenes acreditación perfiles lingüísticos

HAEE-Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetak:

- Azterketetan parte hartu ahal izateko eskaerak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den biharamunetik hasita.

ZERBITZU EGINKIZUNAK / COMISIONES DE SERVICIO

ZERBITZU EGINKIZUNAK:

Eskabideak aurkezteko epea otsailaren 8tik 12ra arte, biak barne.

 

COMISIONES DE SERVICIO:

Plazo de presentación de solicitudes del 8 al 12 de febrero, ambos inclusive.

2021-01-15eko ZERBITU EGINKIZUNAK-ESLEIPENA/ADJUDICACIÓN COMISIONES DE SERVICIO 15-01-2021

EIZUn argitaratu da 2021/01/15ean deitutako zerbitzu-eginkizunen esleipena.

Publicadas en EIZU la adjudicación de comisiones de servicio convocadas el 15/01/2021.

ZERBITZU EGINKIZUNAK/COMISIONES DE SERVICIO

ZERBITZU EGINKIZUNAK:

Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 18tik 22ra, biak barne.

 

COMISIONES DE SERVICIO:

Plazo de presentación de solicitudes del 18 al 22 de enero ambos inclusive.

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 16 ZENBAKIKO EPAITEGIA/JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 16 BILBAO

Gaur egungo BOEn argitaratu da urtarrilaren 11ko JUS/12/2021 Agindua, Bilboko 16 zenbakiko Lehen Auzialdiko Epaitegia – 2019ko programazioari dagokiona – martxan jartzeko data xedatzen duena.

Bilboko Lehen Auzialdiko 16 zenbakiko Epaitegia martxoaren 1ean jarriko da martxan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESTAKUNTZA-IKASTARO ONLINE / CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE

Epea zabaltzen da IVAPek Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako bi prestakuntza-ikastaro online egiteko. Justizia Administrazioko langileek parte hartu ahal izango dute ikastaro horietan, besteak beste:

"Emakumeen kontrako indarkeria: oinarrizko ikastaroa", gaztelaniaz.

     (25 ordu, 2021-03-15etik 2021-05-03ra).

Prestakuntza-ekintza honetan, lehentasuna izango dute Indarkeria-Epaitegi  Espezializatuetan eta gai horretan eskumenak dituzten Epaitegi Mistoetan eta Fiskaltzan lan egiten duten langileek.

KUDEAKETA-BARNE SUSTAPENA-Izendapenak eta destinoak/GESTION PROMOCIÓN INTERNA-nombramientos y destinos

PROZESU- ETA ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA, BARNE-SUSTAPENA OEP 2017-2018.-

2021/01/08ko BOEn argitaratuak:

JUS/1310/2020 Agindua, abenduaren 22koa, martxoaren 21eko JUS/403/2019 Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesua gainditu zuten izangaiak Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegoko (barne-sustapenaren bidezko sarbidea) funtzionario izendatzen dituena.

RELACIÓN DEFINITIVA ADMITIDOS EXCLUIDOS BOLSA DE TRABAJO

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA BOLSA DE TRABAJO / LAN-POLTSAN ONARTUTAKOEN ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

 

EUSKARA-DEIALDI OSAGARRIA 2020-21/EUSKARA CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA 2020-21

EUSKARA-DEIALDI OSAGARRIA 2020-21: Onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenden ebazpena argitaratu da.

EUSKARA-CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA 2020-21: Publicada resolución provisional de admitidos y excluidos.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS