Subscribe to Sindikatu

LAGUNTZA JUDIZIALA / AUXILIO JUDICIAL

AUXILIO JUDICIAL, ACCESO LIBRE, Orden JUS/60/2020, de 15 de enero (BOE de 27)

Ampliación del Anexo al Acuerdo de 19 de Mayo por el que se convoca a la realización de los ejercicios el próximo 4 de junio.

2 de junio de 2021

Documentos Asociados

KUDEAKETA TXANDA LIBREA/GESTION TURNO LIBRE

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/764/2019, de 10 de julio (BOE de 15)

Acuerdo de 1 de junio de 2021

ACUERDO DE 1 DE JUNIO DE 2021 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO, POR EL QUE SE APRUEBAN Y HACEN PÚBLICAS LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS OFICIALES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL DERECHO CIVIL VASCO. ÁMBITO CATALUÑA.

Documentos Asociados

FORU ZUZENBIDEA ETA EUSKARA-KUDEAKETA TXANDA LIBREA/DERECHO FORAL Y EUSKERA-GESTION TURNO LIBRE

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/764/2019, de 10 de julio (BOE de 15)

Anuncio de 31 de mayo de 2021, del Tribunal Calificador Único en relación a la publicación de las puntuaciones obtenidas en la evaluación del conocimiento de lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Vasco (Anexo I-C)

31 de mayo de 2021

LEHIAKETA ESPEZIFIKOA / CONCURSO ESPECÍFICO

HAUXE BIDALI DIGUTE DEPARTAMENTUTIK, PASA DEN EGUNEAN ESKATU GENUEN AHAZTUTAKO PLAZA HAU ATERATZEKO /  ESTO NOS MANDAN DEL DEPARTAMENTO, EL PASADO DÍA LES PEDIMOS QUE SACASEN ESTA PLAZA QUE SE LES HABÍA OLVIDADO.

En el próximo concurso de traslados a puestos singularizados que se convocará en esta Comunidad, hay que añadir a las plazas vacantes que se os remitieron, la

siguiente:

Justicia - Bizkaia

LAN POLTSA - BEHIN BETIKO ZERRENDAK / BOLSA DE TRABAJO LISTAS DEFINITIVAS

Enplegu Publikoaren Atarian argitaratu dira EAEko JUSTIZIAKO LAN-POLTSA BERRIEN BEHIN BETIKO ZERRENDAK,  ofiziozko birbaremazioari aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren.

Sailak adierazi digunez, astelehenean hasiko dira eskaintza telematikoekin.

Zerrendetarako estekak:

CORRECCIÓN ERRATA Y PLANTILLA DE AUXILIO/ZUZENKETA OKERRA ETA LAGUNTZA-TXANTILOIA

MINISTERITZAREN WEB ORRIAN ARGITARATUA / PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO

AUXILIO JUDICIAL

  • Corrección errata dirección correo electrónico Acuerdo del TCU de 19 de mayo de 2021

27 de mayo de 2021

​Advertido error en el correo electrónico del Tribunal Calificador, a efectos de alegaciones al Acuerdo de 19 de mayo, la dirección de correo electrónico correcto:

auxilio.tcu@mjusticia.es

OHARRA BAIMEN BERRIAK / NOTA NUEVOS PERMISOS

Enplegatuaren Atarian eskuragarri dago heriotzagatiko eta istripuagatiko edo gaixotasun larriagatiko baimenen, ospitaleratzeen edo etxean atseden hartzea eskatzen duen ospitaleratzerik gabeko ebakuntza kirurgikoaren izapide berria.

Justizia Administrazioaren zerbitzupeko funtzionarioen baimenak eta lizentziak arautuko dituen hurrengo ebazpenean baimen horiek aldatzen dira. Atxikita dagoen  dokumentuan aplikatuko diren bezala jasotzen dira.

BERDINTASUNARAKO II PLANA/ II PLAN DE IGUALDAD

 

Sail honek, eta zehazki, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak, emakumeen eta gizonen berdintasunarekin duen konpromisoaren esparruan, datozen hilabeteetan emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostiko bat egingo dugu, egungo egoera ezagutu eta gure beharren arabera, Berdintasunerako II.Plana egin ahal izateko.

 

LAGUNTZA JUDIZIALA/ AUXILIO JUDICIAL

AUXILIO JUDICIAL, ACCESO LIBRE, Orden JUS/60/2020, de 15 de enero (BOE de 27)

* Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se convoca para la realización de los ejercicios de Auxilio Judicial, el próximo 4 de junio de 2021

24 de mayo de 2021

Documentos Asociados:

HAUTAKETA-PROZESUEI BURUZKO AZKEN INFORMAZIOAK/ÚLTIMAS INFORMACIONES SOBRE PROCESOS SELECTIVOS

Hautaketa-prozesuei buruzko azken informazioak:

Txanda librearen kudeaketa: ekaineko lehen hamabostaldira arte atzeratzen da merezimenduen zerrenda, bai eta hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda ere. Argitaratu ondoren, destinoen eskaintza egingo da eta dokumentazioa entregatuko da, eta lanpostuaz uztailean jabetu ahal izango da.

Errezeta elektronikoa/receta electrónica

MUTUALITATEAREN WEB ORRIAN ARGITARATUA / PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA MUTUALIDAD

Receta Electrónica Interoperable

Los mutualistas que han elegido la prestación de Asistencia Sanitaria con los Servicios Públicos de salud de las siguientes Comunidades Autónomas tienen receta electrónica interoperable (ordenadas por fecha de alfabético):

2022ko JAIEGUNEN EGUTEGIA / CALENDARIO FIESTAS 2022

Bi mila eta hogeita bigarren urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan, jaieguntzat hartuko dira lan ondorioetarako –ordainduak eta berreskuraezinak izango dira–, urteko igande guztiak eta jaiegun hauek. / Tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, durante el año dos mil veintidós, todos los domingos del año y las siguientes festividades.

Urtarrilaren 1a, Urteberri eguna. / 1 de enero, Año Nuevo.

Urtarrilaren 6a, Errege Magoen eguna. / 6 de enero, Epifanía del Señor.

AUZITEGIKO MEDIKUEN ADITUA/EXPERTIZACIÓN MÉDICO FORENSE

 

EBAZPENA, 2021eko MAIATZAREN 13koa, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIENA, AUZITEGI MEDIKUNTZAKO EUSKAL ERAKUNDEAN ADITU IZATEKO IKASTAROETAN ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA ARGITARATZEN DUENA.


RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 2021, DEL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS EN LOS CURSOS DE EXPERTIZACIÓN EN EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL.

GIZARTE EKINTZA / ACCION SOCIAL

EBAZPENA, 2021ko MAIATZAREN 14koa, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, 2020ko EKITALDIARI DAGOKION EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN ZERBITZURA DIHARDUTEN FUNTZIONARIOENTZAKO GIZARTE-EKINTZAKO LAGUNTZAK.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS