Hemen zaude

2012ko APARTEKO LANSARIA. ERREKLAMAZIO EREDUA / PAGA EXTRA 2012. MODELO DE RECLAMACION

Subscribe to Sindikatu

2012ko APARTEKO LANSARIA - ERREKLAMAZIOA
Eusko Jaurlaritzari erreklamazioa egiteko eredua atxikitzen dugu honekin batera. LABek uste du langile guztiek egin behar dutela. Erreklamazioa kolektibo moduan (esaterako, barruti judizialka, organoka...), bestelako taldeka edo norbanako moduan egin daiteke. Fase honetan ez da beharrezkoa 10 laguneko talde gisa aurkeztea.
Eusko Jaurlaritzak erantzun -ala ez erantzun- ondoren eta ezetza ematekotan, gorako errekurtsoa egin beharko dugu. Dagokionean bidaliko dizuegu eredua.
Norberaren zein taldearen interesei begira, lehendabizi erreklamazioa eta, hala behar izanez gero, gorako errekurtsoa egin beharko genituzke, administrazioarekiko auzietara jo ahal izateko geroago.
LABek pentsatzen du kolektibo osoak egin beharko lukeela erreklamazioa, herrialdea gorabehera. Egoera erregularizatu eta langile guztiei -ez bakarrik justiziakoei- ordaintzera saila derrigortzeko era baita. Borrokatzeko beste modu bat.
Dena den, atzo zuzendariak esan zuen ez dakiela zer egin behar duen Eusko Jaurlaritzak epaia dela-eta, errekurrituko duen ala ez. Bakarrik esan zuen zerbitzu juridikoen esku zegoela.
Bi aukera dauzkazue erreklamazioa egiteko: zuek zeuek sailera bidali edo gure sekzio sindikaletara igorri dagokion EATn erregistratzeko. Gero agiria eskaneaturik bidaliko genizueke.
Bada, gogoratu behar da erkidego honetan esan zutela aparteko lansaria ordainduko zigutela (izan ere, langile nahikotxok kontuan ikusi ostean kendu zioten). Hedabideen aurreko adierazpenak era izan ziren. Estatuan erkidego guztiek ez zuten jarrera hori hartu. Uste dugu eraginkorragoa izango litzatekeela borrokoa hau errebindikazioaren bidez auzibidearen bidez baino, justiziako langileentzat bakarrik baliagarria baita eta, gainera, egoera bidegabeak sortzen baititu. Eusko Jaurlaritzako gainerako langileen kasuan, ez dago arauaren atzeraeraginera jotzeko modua, hortaz ez daukate inolako aukera auzitegietan.
Labur esanda, erreklamazioa Eusko Jaurlaritzaren aurrean borrokatzeko beste era bat da. Ikusteko dago nola jokatuko duen, ereklamazioari ezetz esan, egoera erregularizatu edo hitza jan egingo duen.

PAGA EXTRA DE 2012 - RECLAMACIÓN
Adjuntamos modelo para hacer la reclamación al Gobierno Vasco. En LAB pensamos que lo tiene que hacer todo el colectivo. Se pueden hacer reclamaciones colectivas (por ej. por partido judicial, por órgano...), por grupos o por individual. En esta fase no es necesario que sean grupos de 10.
Una vez que el GV conteste, o no, a esta reclamación y en caso de que lo hiciese en sentido negativo, tendremos que interponer el recurso de alzada, os enviaremos modelo en su momento.
Por interés individual y del colectivo, deberíamos hacer primero la reclamación y en su caso el recurso de alzada, para poder finalmente acudir a la vía contenciosa.
LAB entiende que todo el colectivo, sea del territorio que sea, debería hacer esta reclamación. Es una manera de forzar al departamento a que regularice la situación y pague a todo su personal, no solo de justicia, como dijeron en su día. Otra forma de pelea.
No obstante, ayer el director dijo no saber qué va a hacer el GV respecto de la sentencia, si la va a recurrir o no. Únicamente aseguró que estaba en los servicios jurídicos.
Por lo tanto, tenéis la posibilidad de hacerle llegar la reclamación al departamento por vuestros medios o remitiéndola a nuestras secciones sindicales para que la registremos en la EAT correspondiente. Después os mandaríamos el documento escaneado.
Hay que tener en cuenta que en esta comunidad autónoma se nos aseguró que la paga extra se iba a pagar (de hecho, hubo quien la tuvo ingresada y luego se la retiraron). Eso lo han dicho incluso ante los medios de comunicación. A nivel de estado no todas las comunidades autónomas se posicionaron igual. Así pues, sería más efectivo llevar esta pelea por la vía reinvindicativa que por la judicial -opción ésta válida únicamente para el colectivo de justicia y que nos lleva a situaciones injustas-. En el caso del resto del personal del GV no existe esa retroactividad de la norma y no tienen esta opción ante los tribunales.
En definitiva, la reclamación es una forma más de pelea ante el GV. Veremos si nos dice que no a esta reclamación, regulariza la situación o incluso incumple su palabra.