Hemen zaude

2011ko LPE - Laguntza kidegoa - Eskaintzen diren plazak / OPE 2011 - Cuerpo de Auxilio - Plazas ofertadas

Subscribe to Sindikatu

Behin betiko emaitzak argitaraturik, hona hemen administrazioak bidali dizkigun plazak.

Bestalde, eta aurrekoaren ondorioz, bitarteko langileek oporraldia eskatu beharko dute oraingo kontratuaren barruan, oharrean esan bezala. Dena den, laguntzaile berriak ikastaroa egiten hasiko dira ekainaren 25ean. Beraz, uztailaren bukaera arte ez dute posesioa hartuko. Sailak esan digu kontuan hartuko dietela bitarteko langileei ordura arteko tartea oporraldia kalkulatzerakoan.

Eskeinitako plazas/Plazas ofertadas.

Sailaren Oharra/Nota del Departamento.

Una vez publicados los resultados definitivos, os remitimos las plazas a ofertar.

Por otra parte, en la nota se le advierte al personal interino que tiene que disfrutar de las vacaciones en el contrato actual. En cualquier caso, las y los auxilios empezarán el curso de prácticas el 25 de junio. Por lo tanto, hasta finales de julio no se prevé su toma de posesión. El departamento nos ha comentado que al personal interino se le tendrá en cuenta esa fecha a la hora de calcular el periodo de vacaciones