Hemen zaude

LAGUNTZA JUDIZIAL EPErako ZAINTZAILEEN ESKAERA-2021/04/17/SOLICITUD DE CUIDADORES/AS PARA LA OPE DE AUXILIO JUDICIAL-17/04/2021

Subscribe to Sindikatu

EIZUn ARGITARATU DA 2021/04/17an AURREIKUSITAKO LAGUNTZA JUDIZIAL EPErako ZAINTZAILEEN ESKAERA.

Datorren apirilaren 17ean, larunbata, honako oposizio-fase honen probak egingo dira Vitoria-Gasteizen: Justizia Administrazioko Laguntza Judizialeko kidegoa (sarbide libreko sistema orokorrari dagozkion probak).

Honen bitartez jakinarazten da aukera egongo dela Euskal Autonomia Erkidegoko Epaimahai Ordezkariari proba horiek zaindu eta kontrolatzeko lanetan laguntza emateko. Horretarako, interesdunek atxikitako eskabide-orria bete eta posta elektronikoz bidali beharko dute martxoaren 23ª, asteartea, baino lehen.

Nominan ageri den PFEZa atxikiko zaie Justizia Ministerioak lankidetza horrengatik ordaintzen dituen zenbatekoei.

Halaber, joan-etorriak ez dira ordainduko.


PUBLICADA EN EIZU PETICIÓN DE CUIDADORES/AS PARA LA OPE DE AUXILIO JUDICIAL PREVISTA PARA EL DÍA 17/04/2021.

El próximo 17 de abril, sábado, se van a desarrollar en Vitoria-Gasteiz, ejercicios de la fase de oposición, para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

A fin de asistir al Tribunal Delegado del País Vasco en las tareas de vigilancia y control de dichas pruebas, se comunica que el personal interesado deberá cumplimentar el impreso de solicitud adjunto y remitirlo por correo electrónico antes del día 23 de marzo, martes.

A las cantidades que abone el Ministerio de Justicia por esta colaboración, se le retendrá el IRPF (el que figura en nómina).

Se informa que no se abonarán los desplazamientos.