Hemen zaude

KUDEATZAILE-PLAZAK EHAA/ PLAZAS-GESTIÓN BOPV

Subscribe to Sindikatu

AGINDUA, 2021eko ekainaren 10ekoa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailbu­ruarena, zeinaren bidez argitaratzen baita txanda irekian Justizia Administrazioko Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegoan sartzeko hautaprobak gainditu dituztenei Euskal Auto­nomia Erkidegoan eskaintzen zaizkien lanpostuen zerrenda. Hautaproba horietarako deialdia uztailaren 10eko JUS/764/2019 Aginduaren bidez egin zen.


ORDEN de 10 de junio de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autó­noma del País Vasco, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocada por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.