Hemen zaude

HAEE HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEKO AZTERKETAK / IVAP EXAMENES ACREDITACIÓN PERFILES LINGÜISTICOS

Subscribe to Sindikatu

2021/09/06ko HAEEn argitaratu da 2021eko uztailaren 28ko EBAZPENA, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetara dei egiten duena.

Azterketetan parte hartu ahal izateko eskaerak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Eskaerak Azternet Interneteko aplikazioaren bidez kudeatuko dira (www.ivap.euskadi.eus/azternet). Aplikazio horren bidez, interesdunek eskaera aurkeztu ahal izango dute, deialdiaren oinarri honetan bertan adierazten den moduan, eta deialdi honetan parte hartzearekin lotutako kudeaketa guztiak kontsultatu eta egin ahal izango dituzte. Hartara, onartuta dauden eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan  https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa/ kontsultatu daitezkeen ziurtagiri digitaletako batekin identifikatu behar dira interesdunak.


Publicado en el BOPV de 06/09/2021, RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, del Director del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan exámenes de acreditación de perfiles lingüístcos.

El plazo para la presentación de solicitudes para la realización de los exámenes de acreditación será de 15 días naturales, y se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Las solicitudes se gestionarán a través de la aplicación de Internet Azternet (www.ivap.euskadi.eus/azternet ), que permite a las personas interesadas presentar su solicitud en los términos que se expresan en esta misma base de la convocatoria, y consultar y realizar todas las gestiones relacionadas con su participación en esta convocatoria. Para ello, deberán identificarse mediante alguno de los certificados digitales admitidos que pueden consultarse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/sede-electronica/ ).