Hemen zaude

LANPOSTU ZERRENDEN ALDAKETA-AZPEITIA/GETXO/DURANGO/BARAKALDO - MODIFICACIÓN RPTs AZPEITIA/GETXO/DURANGO/BARAKALDO

Subscribe to Sindikatu

Gaurko EHAAn 204/2021 DEKRETUA argitaratu da, irailaren 7koa, honako dekretu honetako hutsak zuzentzeko dena: 72/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko lanpostu-zerrendak onartzen dituzten dekretuak.

Prozesu horretan, hutsak atzeman dira eta egiaztatu da Azpeitia, Getxo eta Durangoko barruti judizialetako ZULUPeko kide bakarreko organo mistoetan, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko kidegoko lanpostu eta dotazioek guardiak egitea sartu behar dutela oharren atalean. Era berean, Barakaldoko ZULUPean, izapidetze-kidegoan, egiaztatu da huts bat dagoela lanpostuaren eta dotazioaren numerazioan, dagokion jurisdikzio-ordenarekin lotuta.


Publicado en el BOPV de hoy, DECRETO 204/2021, de 7 de septiembre, de corrección de errores del Decreto 72/2021, de 23 de febrero, de modificación de los Decretos por los que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En este proceso se han advertido errores y se ha comprobado que en las UPADs Órganos Uni­personales Mixtos de los partidos judiciales de Azpeitia, Getxo y Durango, los puestos y dotaciones del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, deben incluir en el apartado observaciones la realización de guardias. Asimismo, en la UPAD de Barakaldo, en el cuerpo de tramitación, se comprueba error en la numeración del puesto y dotación en relación con el orden jurisdiccional al que corresponde.